Dossier: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

by Ziptone

Dossier: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

by Ziptone

by Ziptone

Dit is het dossier van Ziptone over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Op deze pagina vind je een overzicht van alle relevante artikelen over de WAB. Dit dossier wordt niet meer bijgewerkt. Voor actuele informatie over  arbeidsmarktbeleid en -wetgeving kan je terecht op het dossier Krapte op de Arbeidsmarkt. 

Laatste update: 7 september 2021

Spring direct naar:


Alles wat je moet weten over de WAB

WAB: ongunstig effect op de klantcontactsector – ABN AMRO onderzocht de effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), ingevoerd op 1 januari 2020. De wet maakt vaste arbeidsrelaties voor werkgevers meer aantrekkelijk en flexibele arbeidsrelaties minder. De onderzoekers constateren dat er vanaf mei 2019 (toen de Eerste Kamer voor de WAB stemde) vele tienduizenden contracten zijn opgezegd, maar niet aantoonbaar vervangen zijn door vaste contracten.

Discussie over de effecten van de WAB in Klantcontact Café – talkshow voor klantcontact professionals uit Nederland en België. Presentator Roelof Hemmen sprak met verschillende stakeholders uit de sector over de werking van de WAB.

 

Quickscan naar effecten van WAB – Minister Koolmees heeft in het voorjaar van 2020 een quickscan uitgevoerd naar de effecten van de WAB. Het is lastig de WAB goed te evalueren, omdat het coronavirus de effecten vertroebelt. Koolmees heeft de eerste indrukken toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste effecten lijkt te zijn dat uitzendwerk duurder is geworden. Daarnaast maken werkgevers iets minder gebruik van flexibele contracten. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en ABU7 zeggen signalen te hebben ontvangen dat flexwerkers worden vervangen door zzp’ers in onder meer callcenters, de schoonmaakbranche en de horeca. Dat dit effect zou kunnen optreden was reeds voorzien bij de WAB en betreft een inherente en voortdurende uitdaging bij een verandering van het arbeidsmarktbeleid. Begin 2021 wordt onder meer de effectiviteit van de ingevoerde premiedifferentiatie onderzocht en de gehele wet wordt vijf jaar na de invoering geëvalueerd door de minister. Lees de voorlopige evaluatie van Koolmees.

Commissie: flexwerk zekerder en duurder, vast goedkoper en flexibelerZoals aangekondigd bij de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zou deze wet het voorportaal zijn van verdere aanpassingen in de arbeidsmarkt. Hoe die arbeidsmarkt meer toekomstbestendig zou moeten zijn is nu in kaart gebracht door een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap. Daarbij worden de verschillen tussen flexwerk en de vaste baan minder groot.

Wet Arbeidsmarkt in Balans: grote impact op klantcontactsector – Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dat lijkt nog ver weg, maar voor de klantcontactsector, die voor een belangrijk deel draait op uitzendkrachten, heeft de nieuwe wet grote gevolgen.

WAB: het venijn zit in de details – Over minder dan drie maanden treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Essentiële onderdelen van de wet hebben direct werkingskracht per 1 januari aanstaande. Uit een bijeenkomst die de Klantenservice Federatie (KSF) samen met uitzendorganisaties Randstad en TempoTeam organiseerde, bleek dat de nieuwe wet verstrekkende gevolgen heeft voor contactcenters.

Welke invloed heeft de WAB op uitzenden binnen klantcontact? – De WAB zorgt ervoor dat waar men voorheen de hele populatie op de meest flexibele contractvorm hield, er nu kritisch gekeken zal moeten worden naar de noodzakelijke mate van flexibiliteit. Yource verwacht dat organisaties daarom de populatie zullen gaan opdelen in drie verschillende flex-schillen (kern-schil, groei-schil en flex-schil), met ieder een verschillende mate van flexibiliteit en een bijbehorende contractvorm. Personeelsleverancier voor de klantcontactsector Yource heeft een uitgebreid white paper samengesteld over deze veranderingen en mogelijke oplossingen.

Overzicht van regels en checklists – HR-vakmedium Personeelsnet heeft een mooi overzicht met de belangrijkste wijzigingen en tips en tricks voor het omgaan met de WAB.

Podcast Coniche Wat kun je als organisatie doen om aan de negatieve gevolgen van de WAB een positieve draai te geven met behulp van een opleiding?

podcast wab

Overzicht van recente ontwikkelingen rondom de WAB

Manpower berekent kosten WAB door aan klant – Manpower, een van de grote uitzenders op de Nederlandse markt, gaat de hogere premielasten op uitzendkrachten die volgend jaar van kracht worden direct doorberekenen aan de klanten. Dat schrijft het FD vandaag. Volgens Jeroen Zwinkels, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland, wordt een uitzendkracht, afhankelijk van sector en beroepsgroep volgend jaar een paar procent duurder.

Een op drie bedrijven heeft nog nooit van WAB gehoord – Een derde van het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog nooit van de WAB gehoord. Dit blijkt uit een onderzoek van CG Research in opdracht van Manpower Nederland onder 517 werkgevers en HR-verantwoordelijken. Van alle ondervraagden weet daarnaast de helft (49 procent) niet wanneer de nieuwe wet van kracht wordt.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen – De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Eerder al was de wet aangenomen in de Tweede Kamer. De wet moet via verschillende maatregelen de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen. Het doel van de wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen een vast contract te geven.

 

Oplossingen voor de negatieve effecten van de WAB

WAB maakt medewerkertevredenheidsonderzoek nog relevanter – Een goede medewerkertevredenheid heeft een positief effect op de klanttevredenheid. Bovendien profiteer je van lagere kosten, want je reduceert ongewenst verloop en ziekteverzuim en kennisverlies. Er liggen dus kansen voor customer service om op het vlak van MTO zelf de regie in handen te nemen, zeker nu flexibele arbeid duurder wordt.

WAB maakt flexibele arbeid tot 10 procent duurder. Wat nu? – De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt 1 januari 2020 in werking. De exacte gevolgen van de WAB voor contactcenters zijn nog niet geheel duidelijk. De wet zorgt vermoedelijk voor een kostenstijging van flexibele arbeid met 5 tot 10%. Een groep contactcentermanagers ging met elkaar het gesprek aan over impact en oplossingsrichtingen.

Flexibiliteit: zorgsector vs klantcontactsector – Met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt flexibele arbeid duurder én lastiger te organiseren. Het wordt dus nóg aantrekkelijker voor organisaties om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de eigen flexibiliteit te vergroten en zo minder afhankelijk te zijn van inhuur van flexwerkers. In dit artikel tips om creatief om te gaan met de behoefte aan flexibiliteit in het contactcenter.

 

Meningen over de WAB

Callcenter-cao: FNV komt met looneis van 5 procent – Vakbond FNV heeft de inzet bekend gemaakt voor alle cao-onderhandelingen voor 2020. De bond vindt dat dat de vaste baan weer de norm moet zijn en zet in op een looneis van 5 procent. Daarnaast zou iedereen binnen drie jaar minstens 14 euro per uur moeten verdienen. Een overzicht van de eisen.

WFC: Samen op zoek naar nieuwe balans tussen vast en flex – De Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) bereidt zich voor op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en streeft naar een vernieuwde cao op korte termijn. Over de effecten van zowel de WAB als de nieuwe cao zullen de leden van de WFC het gesprek aangaan met hun opdrachtgevers.

WAB stuit op breed verzet bij HR – Bijna twee derde van de HR-professionals in ons land heeft bezwaren tegen de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door HR-vakbladen Flexmarkt en PW. Een op de vijf is voorstander. 63 procent van de ondervraagden betwijfelt of de wet ook zal leiden tot het gewenste effect.

 

Tips voor aanvullingen van dit dossier? Mail de redactie.

Ook interessant

Dossier, Featured, Human Resources, Kennisbank
Top