WAB stuit op breed verzet bij HR

by Ziptone

WAB stuit op breed verzet bij HR

by Ziptone

by Ziptone

Bijna twee derde van de HR-professionals in ons land heeft bezwaren tegen de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door HR-vakbladen Flexmarkt en PW.

Een op de vijf is voorstander. 63 procent van de ondervraagden betwijfelt of de wet ook zal leiden tot het achterliggende doel, namelijk meer werknemers met vaste contracten. Veel HR-functionarissen denken dat de wet juist een omgekeerd effect zal hebben. Slechts 4 procent van de HR-professionals verwacht dat de WAB ervoor gaat zorgen dat binnen de eigen organisatie meer mensen een vaste aanstelling gaan krijgen. Volgens meer dan de helft van de respondenten zal het HR-beleid niet veranderen. HR-professionals zijn ook afwijzend tegenover de nieuwe regels over de transitievergoeding. Bij de nieuwe WAB gaat het recht hierop vanaf de allereerste werkdag in. In de oude wet gaat dat recht pas na 2 jaar in.

HR-professionals

Bron: PW/Flexmarkt

Hogere kosten en meer administratieve lasten

63 procent vindt de hogere ww-premie voor flexwerkers een onwenselijke ingreep van de wetgever, aldus de onderzoekers. Omdat in de WAB het onderscheid tussen payrollers en uitzendkrachten groter en belangrijker wordt moeten veel bedrijven hun administratie aanpassen. Een derde van de ondervraagde bedrijven verwacht dit niet of met veel moeite op tijd klaar te hebben.

Hoewel de HR-professionals geen onderdeel van de business zijn, hebben ze wel ideeën over de effecten van de prijsstijging van flexibele arbeid. 68 procent verwacht druk op de marge, 12 procent verwacht dat de prijsstijging volledig zal worden doorberekend aan de klant. Eerder schreef Klantcontact.nl al over de scenario’s die contactcentermanagers voor ogen hebben bij het reageren op de WAB.

De HR-professionals verwachten per saldo dat de WAB weinig effect zal hebben op de omvang van de flexmarkt, aldus de onderzoekers. Aan het onderzoek deden 144 respondenten mee uit de hoek van HR, payrolling, en uitzenden. 38 procent is werkzaam als HR-professional in een organisatie.

Ook interessant

Featured, Human Resources
Top