Commissie: flexwerk zekerder en duurder, vast goedkoper en flexibeler

Commissie: flexwerk zekerder en duurder, vast goedkoper en flexibeler

by Ziptone
23 januari 2020

Zoals aangekondigd bij de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zou deze wet het voorportaal zijn van verdere aanpassingen in de arbeidsmarkt. Hoe die arbeidsmarkt meer toekomstbestendig zou moeten zijn is nu in kaart gebracht door een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap. Daarbij worden de verschillen tussen flexwerk en de vaste baan minder groot.

Uitgangspunt van de commissie is dat bestaande verworvenheden op de helling gaan en dat het verschil tussen flex en vast beperkt moet worden. Flexibele arbeidsrelaties moeten verbeterd en de vaste baan moet nog iets flexibeler worden. Daarnaast moet er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden komen, zodat iedereen die werkt een sociaal vangnet heeft. De commissie vindt dat de afgelopen jaren de groepen met de zwakste posities op de arbeidsmarkt vaker in flexibele constructies werkzaam zijn en minder bescherming en minder aanspraak op sociale vangnetten hebben. Het gaat Borstlap daarbij op de gevoeligheid voor een recessie. Dat betekent dat flexwerk minder flexibel wordt.

De voorstellen van Borstlap komen op het volgende neer. Een werkgever moet in beperkte mate kunnen variëren met het aantal uren van een werknemer. Nieuw is het begrip deeltijdontslag. De termijn waarop een werkgever moet blijven doorbetalen bij ziekte moet van 2 jaar nu naar 1 jaar. Iedereen moet gaan meebetalen aan een volksverzekering die het bestaansminimum garandeert bij arbeidsongeschiktheid. De bestaande belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. De commissie pleit voor een persoonlijk leerbudget voor elke Nederlander. Verschillende onderdelen van de voorstellen zullen flexwerk waarschijnlijk nog duurder maken: de commissie suggereert om flexibele krachten recht te geven op een vast percentage bovenop hun loon, ter compensatie van onzekerheid. De commissie wil ook het grote aantal flexconstructies terugbrengen tot drie varianten: het gewone, tijdelijk of vaste arbeidscontract, zelfstandig ondernemerschap en werken via een uitzendbureau.

Vakbond FNV onderschrijft de conclusie van de commissie-Borstlap, die het kabinet woensdag adviseerde de regels en wetten rond werken radicaal aan te passen vanwege toenemende flexibilisering.

Lees ook het dossier Wet Arbeidsmarkt in Balans

Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top