WFC: Samen op zoek naar nieuwe balans tussen vast en flex

WFC: Samen op zoek naar nieuwe balans tussen vast en flex

by Ziptone
29 augustus 2019

De Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) bereidt zich voor op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en streeft naar een vernieuwde cao op korte termijn. Over de effecten van zowel de WAB als de nieuwe cao zullen de leden van de WFC het gesprek aangaan met hun opdrachtgevers. Dat maakt de WFC vandaag bekend in een persbericht.

De snelle veranderingen van de arbeidsmarkt in Nederland en de effecten hiervan, hebben in de afgelopen periode veel aandacht gehad. De WFC constateert dat de werkloosheid in ons land is gedaald naar een historische 3,4% en dat werkgevers er, ondanks alle creativiteit, nauwelijks meer in slagen om tijdig hun vacatures te vervullen. Nederland is in Europa inmiddels de eenzame koploper geworden op het gebied van flexibele arbeid; ende discussie over de balans tussen werken en leven en de wijze waarop wij daar nog keuzes in kunnen maken wordt steeds intensiever, aldus de WFC.

Rode draad in de effecten van alle veranderingen is dat bedrijven en organisaties steeds meer genoodzaakt worden om in te spelen op de behoeftes van huidige en toekomstige werknemers en zich aan te passen aan de veranderende wet- en regelgevingen.

De WFC, met daarin de Nederlandse bedrijven in de contactcenterbranche, heeft dagelijks te maken met de effecten van al deze veranderingen. De nieuwe cao en de WAB zullen invloed hebben op de leden van de WFC en de samenwerking met hun opdrachtgevers, zo stelt de WFC.

De bestaande cao voor de branche loopt per 30 september 2019 af en op dit moment worden de gesprekken over een nieuwe cao gevoerd. De inzet van de WFC is een branche-cao waarin op een verantwoorde wijze zoveel als mogelijk wordt ingespeeld op de hedendaagse behoeftes van de medewerkers binnen de branche.

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Met deze wet beoogt de wetgever de kloof tussen vast en flexibel werk in ons land met een nieuw pakket aan maatregelen te verkleinen. Deze wet is direct per 1 januari 2020 van kracht en kent geen overgangsregeling. Samengevat is het gevolg van de WAB dat flexibele arbeid minder flexibel en (vooral) duurder wordt. Hier staat tegenover dat de WAB het voor werkgevers aantrekkelijker zou moeten maken om mensen in vaste dienst te nemen.

In de optiek van de WFC zal invoering van de WAB veel consequenties hebben in sectoren waarin wordt gewerkt met bepaalde tijd- en flex-contracten, echter door de positie en expertise van de leden van de WFC zijn de werkgevers ervan overtuigd dat de WAB ook nieuwe kansen gaat bieden. Een voorbeeld daarvan is dat een andere verhouding tussen vast- en flex-personeel mogelijkheden biedt om medewerkers meer te binden aan de werkgever, waardoor het verloop wellicht zal afnemen.

Het is daarom de overtuiging van de WFC dat een gezamenlijke en constructieve aanpak van opdrachtgevers en onze bedrijven het beste recept zal vormen om de effecten van de WAB het meest optimaal op te vangen en om te zetten in nieuwe kansen, aldus de WFC in het persbericht.

De Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters bestaat uit de volgende leden: Call-IT International, Cendris Customer Contact, Conduent, Continuum Global Solutions, Custom Connect, IPG Nederland, Sitel, Teleperformance, Vanad Group en Webhelp Nederland.

 

Concreet bevat de WAB de volgende wijzigingen:

  • De hoogte van de WW-premie: deze wordt op basis van de aard van het contract (vast of tijdelijk) vastgesteld. Een lage premie voor contracten voor onbepaalde tijd met vaste (uren)omvang en een hoge premie (5% hoger) voor contracten voor bepaalde tijd en voor flex-contracten; naar schatting zal de lage WW-premie rond 2,8% liggen en de hoge premie derhalve rond 7,8% (definitieve premies worden in het najaar vastgesteld);
  • De sectorverloning wordt afgeschaft: uitzendkrachten kunnen niet meer in de vaksector van de inlener worden ingedeeld (met een doorgaans lagere sectorpremie), maar worden vanaf 1 januari 2020 in de uitzendsector verloond (met een hogere sectorpremie tot gevolg);
  • De definitie van payrolling wordt aangescherpt en daarnaast krijgen payroll-medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als de eigen werknemers van de inlener;
  • Oproepkrachten met een nul-uren of min/max-contact krijgen meer rechten: zij dienen voortaan minimaal 4 dagen van tevoren te worden opgeroepen, hebben bij afzeggen of wijzigen van de oproep binnen de 4-daagstermijn recht op volledige betaling en hebben na een contractperiode van 12 maanden recht op een contract voor het gemiddeld aantal uren dat zij in die periode hebben gewerkt;
  • De transitievergoeding wordt reeds vanaf de eerste dag verschuldigd, in plaats van na 24 maanden zoals nu nog het geval is;
  • De ketenregeling wordt weer teruggebracht naar 3 jaar: vanaf 2020 mogen er dus weer 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar worden gegeven aan werknemers, in plaats van 3 contracten in 2 jaar;
  • Het ontslagrecht wordt iets uitgebreid: onder de WAB is ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatie-grond.

[bron: persbericht WFC]

Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top