TP: ‘voorbereidingstijd’ is “juridisch complex”

by Ziptone

TP: ‘voorbereidingstijd’ is “juridisch complex”

by Ziptone

by Ziptone

voorbereidingstijdRecent publiceerde Rechtbank Den Haag een uitspraak in een zaak tussen Teleperformance en een voormalige medewerker. Met de uitspraak in deze zaak, die op 27 juni dit jaar diende, wordt weer een nieuwe dimensie toegevoegd aan de jurisprudentie over voorbereidingstijd aan het begin van een dienst als klantcontactmedewerker.

 

De claim van de voormalige medewerker: inlogtijd is werktijd. Belangrijk detail in de zaak: de betrokken medewerker werkte vanuit huis. De kantonrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat de voorbereidingstijd voor de thuiswerkende medewerker niet is aan te merken als arbeidstijd. De tijd tot het daadwerkelijk starten van de dienst kan thuis vrij worden ingevuld, zo redeneert de kantonrechter. Er is dus geen reden om loon te betalen, waarmee Teleperformance in deze zaak in het gelijk is gesteld.

Thuiswerken biedt meer vrijheden

De medewerker in kwestie eiste achterstallig salaris voor de inlogtijd, maar kon de omvang van de geclaimde uren niet onderbouwen. Volgens de medewerker zou er sprake zijn van een half uur eerder beginnen omdat inloggen lang duurde, maar in de praktijk bleek het om enkele minuten te gaan. Maar het doorslaggevende argument van de kantonrechter was dat de thuiswerker tijdens het inloggen de tijd grotendeels naar eigen believen kon inrichten.

Verklaring TP

De uitspraak in deze zaak was voor Teleperformance reden om vandaag naar buiten te treden met verklaring, die in handen is van Ziptone. Volgens Teleperformance blijkt uit deze en een andere, nog lopende zaak, dat de kwalificatie van voorbereidingstijd en de eventuele betaling daarvan “juridisch complex” is. Ook wijst het bedrijf op de herhaaldelijke aandacht in de media over dit onderwerp, dat “tot een stevige maatschappelijke discussie” leidt.

Cassatie-zaak

In zijn verklaring gaat Teleperformance ook in op een andere rechtszaak over voorbereidingstijd en de betaling daarvan. Deze rechtszaak, waar Ziptone al eerder over berichtte, is aangespannen door een medewerker die bij TP op kantoor werkte. Teleperformance kan zich niet vinden in het eerdere oordeel van het Gerechtshof Den Haag (uitspraak mei 2023) dat “de planningsregels in de gebiedende wijs zijn opgesteld en dat daarom sprake is van arbeidstijd gedurende de tien minuten voorafgaand aan de dienst en dat deze medewerker daarom recht had op loon.” Volgens Teleperformance is de uitleg van de planningsregels onjuist en gaat het Hof uit van een te ruime uitleg van het begrip arbeidstijd. Daarnaast heeft het Hof niet duidelijk gemotiveerd waarom loon moet worden betaald, aldus TP.

Standpunt TP: voorbereidingstijd is geen arbeidstijd

“Het betreft hier een ingewikkelde discussie op het gebied van zowel Europees als Nederlands recht. Uit onderzoek blijkt dat het Europese Hof van Justitie verschillende uitspraken heeft gedaan over wat wordt verstaan onder ‘arbeidstijd’. Voorbereidingstijd valt hier wat Teleperformance betreft niet onder. Zelfs als sprake zou zijn van ‘arbeidstijd’, moet daarnaast de vraag beantwoord worden of die tijd betaald moet worden. Dat is volgens het Europese Hof niet vanzelfsprekend, ook al is er sprake van arbeidstijd,” aldus de woordvoerder van Teleperformance in de verklaring.

Ook bij andere klantcontactafdelingen, zowel inhouse als facilitair, is er geen gouden standaard voor inlogtijd als het gaat om (betaalde) werktijd, aldus een eerdere rondgang van Ziptone (bij Gemeente Amsterdam, Rad Power Bikes, ContactCare, 5CA, Continuum, Sunweb, DPG Media en Sports Unlimited Retail). Werkgevers verwachten eigenlijk altijd dat je voorbereid aan je werk begint, maar de meeste betalen die voorbereidingstijd niet uit.

Langdurige procedure

TP heeft, zoals eerder bekend werd, dan ook besloten om voor deze kwestie in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. TP verwacht dat deze procedure – die verder uitsluitend op papier verloopt, er zijn geen zittingen – zeker twee jaar in beslag zal nemen. “Tot die tijd zal er voor medewerkers die voor 1 januari 2023 op kantoor gewerkt hebben, niets toegezegd kunnen worden rondom voorbereidingstijd en de uitbetaling daarvan,” aldus TP.

Dat betekent mogelijk ook dat dit onderwerp als onderdeel van de inmiddels weer opgestarte cao-onderhandelingen tijdelijk in de ijskast moet worden gezet.

Arbeidsethos

Het bedrijf zegt dat het verweer in de beide rechtszaken “niet is gedreven door loonkostenbesparing maar door een verschil van opvatting in arbeidsethos”. Ook benadrukt TP dat het het eerste grote facilitaire contactcenter was dat een premievrij pensioen voor Customer Service Specialisten invoerde.

Voorlopig blijft Teleperformance dan ook bij het standpunt “dat er in alle redelijkheid van collega’s gevraagd kan worden om voor aanvang van de shift aanwezig te zijn om voor te bereiden en de shift op tijd te beginnen. Dat is in andere branches ook heel gebruikelijk. Er is echter geen verplichting hiertoe,” aldus de woordvoerder van TP. “Dat betekent dat het collega’s vrij staat om pas te starten met het voorbereiden op het moment dat de shift begint.” (Ziptone/Erik Bouwer)

Ook interessant

Featured, Human Resources
Top