Is inlogtijd wel of geen werktijd?

by Ziptone

Is inlogtijd wel of geen werktijd?

by Ziptone

by Ziptone

De tijd die een medewerker nodig heeft om in te loggen in verschillende systemen, moet worden gezien als werktijd en dus betaald worden. Dat is het oordeel in een rechtszaak tussen Teleperformance en een werknemer, aldus De Telegraaf in een bericht van 8 april. Teleperformance is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. TP zegt het tijdig inloggen niet als eis op te leggen.

 

inloggenRechtbank Den Haag heeft eind vorig jaar uitspraak gedaan in een zaak van een medewerker tegen werkgever Teleperformance over het uitbetalen van tijd nodig is om in te loggen op verschillende IT-systemen, zodat er precies volgens het werkrooster met de beltaak kan worden begonnen. De rechtbank heeft de vordering van achterstallig loon toegewezen, omdat de tijd die nodig is om in te loggen aangemerkt kan worden als arbeidstijd.

Inloggen in systemen

In de zaak ging het om een medewerker die aan werkgever Teleperformance het verzoek heeft gedaan de tijd benodigd voor inloggen uit te betalen, ook met terugwerkende kracht. Uit het zittingsverslag blijkt dat de medewerker in kwestie voorafgaand aan het opnemen of starten van zijn eerste call moet inloggen op het urenregistratiesysteem, het rooster, het e-mailprogramma (inclusief bekijken ingekomen e-mail), het klantensysteem, de agenda (onder andere voor terugbelverzoeken), de community (forum), de e-shop tool Nederland, de e-shop tool België, de remote call (teamviewer) en het kladblok. De programma’s moeten allemaal klaar staan om de klanten die inbellen of gebeld gaan worden te woord te kunnen staan.

6 tot 20 minuten voorbereidingstijd

De medewerker heeft in de rechtszaak onder meer verwezen naar eerdere uitspraken zoals die van kantonrechter te Roermond van 12 november 2020, waaruit volgt dat de tijd benodigd voor inloggen als arbeidstijd geldt en uitbetaald moet worden. Als onderdeel het verweer heeft Teleperformance onderzoek laten doen bij alle opdrachtgevers waarvoor werkzaamheden worden verricht. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat werknemers worden geacht – afhankelijk van het project waarop zij werken – ergens tussen de 20 en 6 minuten voorafgaand aan de start van de dienst in te loggen. De rechter is niet meegegaan in het verweer van TP dat de tijd voorafgaand aan de dienst niet moet worden gezien als arbeidstijd omdat de medewerker dan ook andere niet werkgerelateerde dingen kan doen.

“Geen sanctie, geen eis”

“Teleperformance kan zich niet vinden in de uitspraak van de rechtbank en gaat in hoger beroep. Wij zijn het niet eens met de uitspraak van de rechter aangezien die is gedaan op basis van een aantal onjuiste aannames,” aldus Norbert van Liemt (ceo Teleperformance Benelux & Suriname) in een eerste reactie aan Ziptone. “We zien dit ook als een bredere discussie. Het is in heel veel sectoren gebruikelijk dat medewerkers worden gevraagd om voor aanvang van het werk klaar te zijn om werkzaamheden uit te voeren voordat een dienst start waarbij het eerder aanwezig zijn onbetaald is.”

Volgens Van Liempt vraagt TP aan medewerkers “binnen redelijkheid om ervoor te zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn en klaar te zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Het is geen eis en geen instructie, hier wordt ook niet op gesanctioneerd.” Dat is dan ook de reden van het hoger beroep, aldus Van Liemt.

Punten van kritiek

De uitspraak van Rechtbank Den Haag in deze zaak is ook eerder aangehaald in het rapport Not a Great Place to Work: The Case for Building a Better Workplace at Teleperformance van het UNI Global Union, de internationale federatie van vakbonden, zo blijkt nu. UNI Global Union heeft in het rapport onder meer de aandacht gevraagd voor het inloggen van medewerkers op Teleperformance-systemen. In verschillende landen zeggen werknemers dat het inloggen op de verschillende systemen tijd koste die niet wordt uitbetaald. Andere punten van kritiek zijn dat er binnen specifieke vestigingen andere vormen van onbetaald werk bestaan, zoals gesprekken die tot na het einde van een dienst doorlopen; doorwerken tijdens pauzes om aan KPI’s te voldoen, onbetaalde toiletpauzes, werknemers die beloofde of verdiende bonussen niet krijgen en thuiswerkers die worden gekort op hun loon wanneer het internet of het elektriciteitsnetwerk uitvalt.  Het rapport is uiteraard bij TP bekend, aldus Van Liemt, die ook dit ziet als onderwerp van een bredere discussie die verder gaat dan bijvoorbeeld inlogtijden.

Ook andere kwesties

De bevindingen van UNI Global Union zijn donderdag 24 maart gepresenteerd tijdens een besloten vergadering met enkele van de grootste aandeelhouders van Teleperformance. In het rapport wordt ook melding gemaakt van problemen in vestigingen in andere landen (waaronder Albanië, Brazilië, Colombia, El Salvador, Jamaica, de Filipijnen, Roemenië, Spanje, het VK, de VS, Portugal en Polen) op het gebied van veiligheid, “overmatig toezicht” en het “tegenwerken van vakbondsvorming”.

UNI Global Union heeft in haar rapport van maart 2022 ook een aantal aanbevelingen voor Teleperformance opgesteld, waaronder betaling voor alle gewerkte tijd, met inbegrip van de inlogtijd en de minuten die doorlopen tot na het einde van een dienst. UNI Global Union heeft voor zo ver bekend geen andere facilitaire contactcenters onderzocht. (Ziptone/Erik Bouwer)

Ook interessant

Featured, Human Resources

One Comment

  1. Stel iemand is niet bereid om 8.50 uur in te loggen als ie om 9.00 uur de eerste call krijgt, dit betekent als hij of zij 9.00 uur de systemen opstart, pas gereed is om 9.10 uur voor de eerste call, in je rooster sta je dan op Te Laat (Late), want je begintijd is 9.00 uur en wordt 9.00-9.10 uur niet betaald en gaat de teller in vanaf 9.10 uur.

Comments are closed.

Top