Nieuw eindbod WFC: lonen meer omhoog, pensioenregeling

by Ziptone

Nieuw eindbod WFC: lonen meer omhoog, pensioenregeling

by Ziptone

by Ziptone

Na intensief overleg afgelopen week ligt er nu een nieuw eindbod van de werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) voor een nieuwe cao. Belangrijkste punten in het nieuwe eindvoorstel, dat opgesteld is in overleg met de bonden: het loon gaat verder omhoog dan in het eerdere eindbod en er komt een pensioenregeling. 

 

cao contactcentersDe loonsverhoging is ten minste 7% en voor de laagstbetaalden kan dat oplopen tot 16%, zo blijkt uit het voorstel. De dagelijkse thuiswerkvergoeding wordt gemaximeerd naar wat wettelijk toegestaan is – vermoedelijk uitkomend op maximaal euro 2,63 per dag bij een fulltime baan en bij gebruik van een eigen laptop. De pensioenregeling, waarover verderop meer, wordt volgend jaar geïmplementeerd.

Daarnaast wordt tijdens de looptijd van de cao een verkennend onderzoek gedaan naar uitbreiding van de werkingssfeer van de cao. Daarbij gaat het om functies waarin leiding wordt gegeven aan agents. Ook hebben de onderhandelaars afgesproken dat ze viermaal per jaar om de tafel gaan om relevante en actuele thema’s te bespreken.

Algemeen verbindend verklaren en code verantwoord marktgedrag

Het voorstel bevat ook twee opvallende nieuwe elementen. Op de eerste plaats willen de betrokken partijen de cao op zo kort mogelijke termijn algemeen verbindend laten verklaren. Op de tweede plaats gaan werkgevers en bonden aan de slag met de suggestie zoals gedaan door de Klantenservicefederatie (KSF) om te komen tot een code voor verantwoordelijk marktgedrag. De KSF wil zich sterk maken voor duurzame, verantwoorde verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de facilitaire contactcenters vanuit de gehele keten.

Dat de werkgevers bereid zijn om hiermee aan de slag willen, kan gezien worden als een succes voor de KSF, die zich tot voor kort sterk afzijdig opstelde. Het laat ook zien dat binnen de KSF een andere wind waait, waarbij de druk bij de leden – waar uitbesteders en hun dienstverleners naast elkaar zitten – vergroot is. (tekst loopt door na onderstaand kader)

Wat staat er in het nieuwe eindbod? De cao loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023, effectief dus iets meer dan een jaar. Met ingang van 1 januari 2023 vervalt de koppeling met de Wet Minimumloon (WML). Per die datum bedragen de lonen 11,94 euro (junior), 12,17 euro (medior) en 12,41 (senior). Dat is een verhoging van 16% ten opzichte van de minimum uurlonen per 1 juli 2022.

cao contactcentersDit betekent een verhoging van 16% ten opzichte van het salarispeil van juni 2022. Voor medewerkers onder de cao die in 2022 boven de geldende minimum uurlonen worden beloond geldt eveneens een cao-verhoging per 1 januari 2023. Deze bedraagt minimaal 7% en kan oplopen tot 18.1%. De werkgever neemt, naast de administratiekosten, een bijdrage van minimaal 5,3% van de pensioengrondslag voor zijn rekening. De regeling is vrijwillig: er is geen verplichting voor de medewerker om bij te dragen. Ook kan er gekozen worden om bij te sparen en werkgevers mogen tevens een gunstiger regeling aanbieden. Het streven is om voor 1-1-2023 een studie af te ronden met daarbij een advies waar de pensioenen onder te brengen: een algemeen pensioenfonds of een PPI.

Verder is er een aantal voorwaarden en uitzonderingen opgenomen over hoe er met het uurloon moet worden gerekend. Zo is het voornemen om in de cao op te nemen dat het vakantiegeld en/of vakantiedagen opgenomen in het uurloon geen onderdeel zijn van het loon in de verhogingssystematiek die in de cao wordt beschreven. Ook het communiceren van lonen inclusief vakantiegeld en/of vakantiedagen in wervingscampagnes mag niet plaatsvinden, aldus het voorstel. Daarnaast is in het eindbod ‘het streven naar een uurloon van 14 euro bruto’ opgenomen. Het is de ambitie van partijen dit uiterlijk in 2025 te realiseren. Mogelijk wordt dit al eerder doorgevoerd door ophoging van het wettelijk minimumloon. Lees het volledige eindbod van de WFC (pdf).

“Pijnpunten”

“Qua loon zijn er flinke stappen gezet,” aldus Roderik Mol van CNV Vakmensen. “Het voorstel wat er nu ligt, presenteren wij niet als een akkoord aan onze leden, omdat een aantal serieuze pijnpunten niet zijn opgelost. Daarom presenteren we dit voorstel ook niet als akkoord. Die pijnpunten zijn onder meer dat de cao niet voor teamleiders en supervisors geldt, terwijl die wel deel uitmaakten van onze delegatie.”

Een ander pijnpunt is dat er geen loonsverhoging in 2022 komt en dat werkgeversvasthouden aan 1 januari 2022 als peilmoment voor de loonsverhoging. Dat doen ze omdat verschillende werkgevers in 2022 al wel verhogingen hebben gegeven en die werkgevers willen die gegeven loonsverhogingen niet nogmaals uitbetalen. Het gevolg daarvan is dat de uiteindelijke loonvoorstellen allerlei uitzonderingen bevatten, wat het verhaal nogal complex maakt.

Mol van CNV Vakmensen erkent dit en verklaart tegenover Ziptone dat hij liever een eenvoudige regeling had gezien. “Aan het feit dat sommige werkgevers, omdat de cao maar op zich liet wachten, onlangs het loon zelf al hebben aangepast, kan je zien dat de sector nog niet zo volwassen is,” aldus Mol, die verder bevestigt dat de sfeer tijdens deze onderhandelingsronde veel beter was dan voorheen.

Norbert van Liemt, sinds enkele maanden voorzitter van de WFC, is het daar niet mee eens. Hoewel het eerdere eindbod dat de WFCheeft gedaan, werd afgewezen, zijn er in oktober verschillende meetings geweest die tot een resultaat hebben geleid waar de WFC “supertrots” op is. “Het is baanbrekend voor deze industrie,” aldus Van Liemt, die nog eens benadrukt dat het uurloon met maximaal 18,1 procent kan stijgen. Ook het pensioen is er eindelijk en de thuiswerkvergoeding gaat van voorheen 25 euro per maand naar minimaal 43 euro per maand.

KSF is blij

KSF-directeur Roel Masselink is “heel blij mee om te zien dat de handreiking van de KSF opgepakt wordt.” Die handreiking had de KSF eerder uitgestuurd naar de sociale partners: maak voort met de vernieuwing van de cao en maak werk van verantwoord opdrachtgeverschap. Volgens Masselink zijn er ook vanuit de leden van de KSF positieve reacties gekomen op die handreiking. Masselink benadrukt dat vooral de partijen zelf nu aan zet zijn.

Van Liemt is ook positief over de afspraak dat er viermaal per jaar overleg gaat plaatsvinden. Wat hem betreft zou als eerste gesproken moeten worden over de code verantwoord marktgedrag, maar volgens hem zouden de bonden liever beginnen bij gesprekken over de werkingssfeer. Het is de bedoeling om te onderzoeken hoe die kan worden uitgebreid naar direct leidinggevenden van medewerkers. “Dat is een uitdaging, want die rol wordt in klantcontact op allerlei verschillende manieren ingevuld,” aldus Van Liemt.

Reacties bonden

CNV Vakmensen gaat dit eindbod, dat volgens de bond ‘plussen en minnen’ bevat, voorleggen aan de leden. Ook Qlix legt het voorstel als een bereikt akkoord voor aan de eigen leden, dus met een positief stemadvies. Peter Broumels, voorzitter Qlix, is positief verrast over het eindbod. Verhoging van het uurloon is wat Qlix betreft prioriteit nummer 1, ook voor de vervolggesprekken. “De afgelopen 20 jaar is er uitbesteed tegen het minimumloon, ik vind dat we in uitbestedingscontracten moeten vastleggen dat er uitbesteed moet worden tegen een leefbaar loon. Dat is minimaal 14 euro, maar met de huidige inflatie zal dat wellicht moeten worden bijgesteld. Sommige uitbesteders hebben al stappen in de goede richting gezet, in andere gevallen zullen we de directies moeten aanspreken,” aldus Broumels.

Vakbond FNV zegt in een reactie aan Ziptone: “We hebben kennis genomen van het bod en zijn dat nu intern aan het bestuderen. Pas als dit maandag daadwerkelijk het eindbod wordt, gaan we definitief vaststellen hoe we het voorleggen aan de leden. Zij krijgen dan uiteraard de gelegenheid om er iets van te vinden.” Elly Heemskerk voegt daar aan toe dat FNV zich neutraal opstelt en de reactie van de leden afwacht. (Ziptone/Erik Bouwer)

Dit artikel wordt bijgewerkt. 

Ook interessant

Featured, Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top