Werkgevers en vakbonden bereiken akkoord over cao Facilitaire Contactcenters

by Ziptone

Werkgevers en vakbonden bereiken akkoord over cao Facilitaire Contactcenters

by Ziptone

by Ziptone

Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) en de vakbonden CNV Vakmensen en Qlix hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao Facilitaire Contactcenters. FNV is nog in afwachting van de ledenpeiling en beraadt zich nog, aldus een persbericht van de WFC.

 

De looptijd van de cao is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Na een aantal constructieve bijeenkomsten de afgelopen maanden, heeft de Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) in oktober een onderhandelingsresultaat bereikt met Qlix en een eindbod kunnen neerleggen bij vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Na de ledenraadpleging heeft de meerderheid van de leden van de vakbonden CNV Vakmensen en Qlix voor de nieuwe cao gestemd. De peiling onder de leden FNV is nog lopende waarbij een reactie spoedig wordt verwacht, stelt de WFC.

Het eindbod heeft een akkoord op de volgende punten opgeleverd: per 1 januari 2023 een loonsverhoging van de minimumschalen voor agents van 16% ten opzichte van de schalen per 1 juli 2022 (18.1% ten opzichte van 1 januari 2022), de introductie van een premievrije pensioenregeling per 1 juli 2023 en een verhoging van de thuiswerkvergoeding. Daarnaast streven de partijen naar een minimumuurloon van €14,- bruto in 2025.

Onderzoek naar functiewaarderingssysteem en werkingssfeer

Verder is afgesproken dat er een onderzoek wordt gedaan naar het introduceren van een functiewaarderingssysteem in de volgende cao. Daarnaast is afgesproken dat er een verkennend onderzoek wordt gevoerd naar de uitbreiding van de werkingssfeer voor de functie waarin leiding wordt gegeven aan de agents.

“Volgende stap is de cao zo snel mogelijk algemeen verbindend te laten verklaren zodat de nieuwe voorwaarden voor alle agents in de sector zullen gaan gelden.”

WFC-voorzitter Norbert van Liemt: “Door de constructieve samenwerking en het gezamenlijke gevoel van urgentie, hebben wij binnen korte tijd dit akkoord voor een nieuwe cao kunnen sluiten. Ik ben erg trots op het bereikte resultaat. Een verhoging van 16% ten opzichte van 1 juli 2022, eindelijk een pensioensregeling en een verhoging van de thuiswerkvergoeding. Kortom afspraken die aansluiten bij de huidige tijd waarin wij werken en recht doen aan de waardevolle bijdrage die onze collega’s binnen onze branche leveren. Uiteraard hoop ik van harte dat FNV ook partij wordt bij de nieuwe cao. Volgende stap is de cao zo snel mogelijk algemeen verbindend te laten verklaren zodat de nieuwe voorwaarden voor alle agents in de sector zullen gaan gelden.”

Code verantwoordelijk marktgedrag

De Klantenservice Federatie (KSF), die de gehele klantcontactketen van zowel inhouse- als facilitaire contactcenters en leveranciers vertegenwoordigt, heeft aangegeven dat zij zich sterk zal maken voor een bijdrage vanuit de gehele keten aan een duurzame, verantwoorde verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de facilitaire contactcenters. Wat de KSF betreft gaan goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap hand in hand.

De KSF heeft partijen een handreiking gedaan om gezamenlijk met werkgevers- en werknemersorganisaties een code voor verantwoordelijk marktgedrag op te stellen en te implementeren. Partijen zullen nadere afspraken maken voor een concrete invulling hiervan.

Zo’n 15% van de 155.000 medewerkers in klantcontact werkt bij facilitaire contactcenters, volgens een opgave van branchevereniging KSF. “De KSF juicht het toe dat er een nieuwe cao is. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over een hoger salaris, een thuiswerkvergoeding en doorgroeimogelijkheden. We waarderen het dat werkgevers en bonden ook al afspraken hebben gemaakt voor de volgende cao-onderhandelingen, het verkennen van de mogelijkheden voor een pensioenregeling zien wij als positief,” aldus de KSF in een verklaring. (WFC, KSF)

Ook interessant

Featured, Human Resources , ,
Top