Cao vermoedelijk rond eind februari algemeen verbindend verklaard

by Ziptone

Cao vermoedelijk rond eind februari algemeen verbindend verklaard

by Ziptone

by Ziptone

De nieuwe cao voor facilitaire contactcenters, waarover de WFC in december een akkoord bereikte met CNV Vakmensen en Qlix, zal naar verwachting eind februari algemeen verbindend verklaard worden. Het proces daarvoor loopt bij het ministerie van SZW.

 

De betrokken cao-partijen hebben Ziptone laten weten op korte termijn een akkoord vanuit het ministerie te verwachten. Formeel kunnen na de bekendmaking in de Staatscourant, belanghebbenden gedurende drie weken nog bedenkingen inbrengen, waarbij cao-partijen indien nodig drie weken de tijd krijgen om een reactie te geven. Daarna volgt een definitief besluit.

Vanaf de datum van de algemeen verbindend verklaring geldt de nieuwe cao voor alle facilitaire contactcenters. Voor WFC-leden geldt de cao met terugwerkende kracht vanaf de datum ondertekening.

De nieuwe cao bevat onder meer afspraken over hogere uurlonen. Ook is voor het eerst de afdracht van pensioenpremie over een volledig jaar aan de orde; in 2023 werd die halverwege het jaar geëffectueerd. De uitwerking van de cao is dat de uurlonen met bijna 16% per uur flink omhooggaan.

FNV gaf in december vorig jaar nog te kennen dat haar leden het oneens zijn met een cao die hun financiële positie verslechtert in plaats van verbetert. Door het on hold zetten van de beloningsregeling rondom beoordelingen zouden medewerkers in bepaalde gevallen een euro per uur minder gaan verdienen dan zonder de voorgestelde cao, aldus FNV.

Prijsdruk leidt tot beweging

Inmiddels zijn in de markt steeds meer signalen hoorbaar dat Nederlandse klantcontactmedewerkers zich ‘uit de markt prijzen’. Voor dit jaar is loonsverhoging op basis van een beoordeling niet in de cao opgenomen; in dit lopende jaar moeten cao-partijen het wel eens worden over de beoordelingsstaffel voor 2025. Met andere woorden: over elf maanden komt er opnieuw een kostenstijging aan.

Verschillende facilitaire spelers geven bij Ziptone aan dat hun opdrachtgevers expliciet vragen naar mogelijkheden voor offshore outsourcing. Dienstverleners met meerdere internationale vestigingen suggereren dat het steeds interessanter wordt om hun klantcontactwerkzaamheden op buitenlandse locaties te beleggen. (Ziptone)

Ook interessant

Featured, Human Resources
Top