CAO Facilitaire Contactcenters 2022-2023 gepubliceerd

by Ziptone

CAO Facilitaire Contactcenters 2022-2023 gepubliceerd

by Ziptone

by Ziptone

caoDe tekst van de cao Facilitaire Contactcenters 2022-2023 is gepubliceerd. De Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC), CNV Vakmensen, FNV en Qlix hebben de teksten recent getekend. De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Dat bericht de Klantenservice Federatie.

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) is namens de cao-partijen inmiddels gestart met het traject bij het Ministerie van SZW voor de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de cao. De WFC verwacht dat eind augustus hierover het besluit valt.

Een AVV verplicht alle facilitaire contactcenters die onder de werkgeversdefinitie vallen om de cao toe te passen. De overeengekomen pensioenregeling valt niet onder een eventuele AVV en is alleen verplicht voor WFC-leden.

Ook interessant

Featured, Human Resources
Top