OBI4wan voert technische aanpassingen door na overleg AP

by Ziptone

OBI4wan voert technische aanpassingen door na overleg AP

by Ziptone

by Ziptone

Gemeenten zetten Twitter in voor zowel klantcontact en sentiment monitoring als sociale monitoring. Bijvoorbeeld om ondermijning, arbeidsuitbuiting, fraude met steungelden en uitkeringsfraude op te sporen. Elke burger heeft dankzij de AVG recht op inzage in verzamelde gegevens, maar dat recht uitoefenen blijkt in de praktijk lastig. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dit onacceptabel. OBI4wan heeft aangekondigd daarom technische aanpassingen door te voeren. 

 

De redacties van AG Connect, Binnenlands Bestuur en iBestuur (titels van Sijthoff Pers) dienden de afgelopen maanden inzageverzoeken in bij Nederlandse overheden en de onder de overheid populaire sociale media-monitoringbedrijven OBI4wan en Coosto, die tweets verzamelen en verwerken in opdracht van verschillende overheden.

Uit die verzoeken bij Coosto & OBI4wan, die samen een groot deel van de overheidsmarkt bestrijken, wordt al snel duidelijk dat nagenoeg alle tweets tot vele jaren geleden zijn verzameld door de bedrijven en dat inzage tot die tweets is verkocht aan onder meer overheden en banken. Ook enkele verwijderde tweets bleken verzameld en doorgegeven, aldus AG Connect.

OBI4wan gaat stap verder in transparantie dan Coosto

Het bij de overheid populaire OBI4wan stuurde na de vraag van de redacties een bestand van zo’n 1200 tweets terug. Welke organisaties inzicht kregen in die tweets en waarom, werd niet medegedeeld.

Concurrent Coosto stuurde na het verzoek een versleuteld bestand met zo’n achtduizend tweets terug, die vanaf 2014 zijn geplaatst. Twee organisaties kochten toegang tot deze tweets. Coosto gaf via een mailwisseling prijs dat de tweets zijn verzameld voor een Nederlandse gemeente en een bank. Daarna hield de transparantie op. Het bedrijf weigerde om mee te werken aan aanvullende vragen over de gegevensverwerking.

OBI4wan wilde hun gebrek aan transparantie over de tweetsverzameling wél toelichten aan de redacties van AG Connect, iBestuur en Binnenlands Bestuur, schrijft AG Connect. “Je kan ervanuit gaan dat iedere Nederlandstalige twitteraar wel ergens in onze ‘bak’ zit”, aldus CEO Alexander de Ruiter en CTO Alex Slatman. “Als je twittert over Nederlandse onderwerpen, zijn er waarschijnlijk tweets van je verzameld.”

“Gebruiksvoorwaarden Twitter voldoen”

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moeten twitteraars geïnformeerd worden over wie systematisch en structureel tweets verzamelt en analyseert. Daarvan is OBI4wan zich bewust, maar geeft aan dat dit is opgenomen in de gebruikersvoorwaarden van Twitter. “OBI4wan heeft extern advies ingewonnen en is na het uitvoeren van een DPIA tot de conclusie gekomen dat de AVG hiermee niet wordt overtreden”, aldus de Ruiter.

Coosto noch OBI4wan willen namen van klanten noemen, want “daarvoor zou de gehele klantenlijst overhandigd moeten worden”, aldus OBI4wan. Een deel van de klanten staat overigens op de website van OBI4wan. Navraag bij Autoriteit Persoonsgegevens leert echter dat een bedrijf niet mag weigeren om te vertellen aan betrokkenen wie gebruikmaken van de monitoring.

Technische aanpassingen

De Ruiter geeft wel aan dat OBI4wan, na overleg met de AP, technische aanpassingen gaat doorvoeren, om in het vervolg te kunnen voldoen aan de wens van de AP. Voor twitteraars betekent dit dat zij binnenkort kunnen opvragen welke organisaties hun tweets inzien en waarom.

Daarmee wordt vermoedelijk niet veel duidelijker hoe gemeenten het onderscheid maken tussen Twitter als klantcontactkanaal en Twitter als analyse- of monitoring tool; het gebruiksdoel is echter wel relevant vanuit de regelgeving.

(AG Connect/Ziptone).

Lees het volledige artikel

Ook interessant

Featured, Technologie
Top