KSF zoekt partner voor opstellen visiedocument AI in klantcontact

by Ziptone

KSF zoekt partner voor opstellen visiedocument AI in klantcontact

by Ziptone

by Ziptone

visieDe Klantenservice Federatie (KSF) is op zoek naar een partner die de branchevereniging kan bijstaan in het formuleren van een toekomstgerichte visie op het gebruik en de invloed van generatieve AI binnen de klantcontactbranche. De KSF heeft hiervoor een ‘tender’ in de markt gezet en roept partijen binnen en buiten de KSF op om een voorstel in te dienen. KSF-leden hebben voorrang bij de gunning.

 

Generative AI heeft de potentie om de manier waarop klantenservice wordt geleverd fundamenteel te transformeren, aldus de KSF in het begeleidend schrijven. De KSF vindt het van cruciaal belang dat zijzelf en de leden voorbereid zijn op deze veranderingen en de impact daarvan.

Uitvoerige projectbeschrijving

De toekomstgerichte visie moet uit drie elementen bestaan: het leveren van vernieuwende inzichten en het inspireren van leden; het in kaart brengen van kansen, verwachtingen en zorgen zoals die bij leden bestaan; en het creëren van een omvattend visiedocument dat dient als een strategische blauwdruk voor de adoptie van Generative AI binnen de klantcontactsector. Dat visiestuk moet kunnen rekenen op draagvlak bij de leden, aldus de KSF en moet ook concrete aanbevelingen en actiepunten voorstellen om leden van de Klantenservice Federatie te begeleiden.

De KSF verwacht ook dat in de stukken wordt ingegaan op de impact voor de sector als geheel, voor organisaties binnen de sector en voor medewerkers binnen de sector; en de visie moet aandacht besteden aan strategische, organisatorische, juridische, ethische, financiële en HR-aspecten. De branchevereniging stelt dat de ideale uitvoerder van deze opdracht uitgebreide kennis van en bewezen ervaring heeft met Generative AI, bekend is met de klantcontactbranche en aantoonbare ervaring heeft in het opstellen van strategische visiedocumenten.

Budget 20.000 euro

De KSF heeft de opdracht op 4 maart gepubliceerd en biedt partijen tot 11 maart om belangstelling kenbaar te maken. Na de selectieprocedure – als er een geschikte kandidaat wordt gevonden – vindt gunning plaats op 5 april. Voor de klus heeft de KSF maximaal 20.000 euro begroot. (KSF)

Ook interessant

Customer Experience, Featured, Kennispartners
Top