Het kan verkeren…

by Ziptone

Het kan verkeren…

by Ziptone

by Ziptone

bred001_p05Deze uitspraak is al weer meer dan 400 jaar oud en afkomstig van de beroemde dichter en toneelschrijver Bredero. Onder al zijn werk schreef hij ‘het kan verkeren’, een verwijzing naar de wisselvalligheid van het leven. Hij deed zijn eigen uitspraak zeker eer aan door zijn plotselinge overlijden in 1618. Ook nu wordt de uitspraak nog veelvuldig gebruikt zelfs in een reclamespotje voor een wasmiddel. Bredero’s uitspraak gebezigd door een van de meer bekende (oud) advocaten van dit landje. Niet geheel vrij van smet op het blazoen… Tja, meneer Brederode, het kan inderdaad verkeren.

De wisselvalligheid in het bestaan is 400 jaar later nog steeds aanzienlijk. Een groot artikel in het Parool van afgelopen zaterdag trok in dat opzicht mijn aandacht. Er is een online platform voor ongelukkige bankiers in de Londense City. In de drie jaar na de oprichting van ‘Escape the City’ hebben zich al meer dan 120.000 mensen aangesloten en zijn honderden mensen ‘ontsnapt’ volgens het artikel. Het hoogst haalbare (werken voor bedrijven als Goldman Sachs) is voor velen klaarblijkelijk een ware hel geworden. Er wordt gerept over aanvragen voor een dergelijk platform vanuit de gehele wereld. Een vestiging in New York is al gerealiseerd. Zo wordt ook aan al die ongelukkige mensen, die werken op Wallstreet, een uitweg geboden.

Zal er ook snel een Nederlandse variant worden gerealiseerd? Natuurlijk zijn wij al lang niet meer dat financiële centrum van de wereld dat wij in de tijden van Bredero waren en nog zouden worden. De tijden van de VOC en het eerste aandeel (toch echt een Nederlandse uitvinding) liggen ver achter ons. Pogingen om weer wat van die glans terug te krijgen, zijn ons duur komen te staan. De betrokken bancaire instellingen moesten aankloppen voor hulp bij de overheid of werden zelfs in het geheel overgenomen door diezelfde overheid. Toegegeven; het leverde ons wel een prachtig boek, toneelstuk en dito televisie programma op. Zowel de hoofdrolspeler toen, als de hoofdrolspeler nu (Pierre Bokma) hadden een en ander vijf jaar geleden niet kunnen voorzien. Tja, meneer Groenink, ook voor u geldt: het kan verkeren.

De zeilen moesten worden bijgezet. Het vertrouwen moest terug. Diverse banken werden benoemd tot systeembanken en moesten daarom overeind gehouden worden. We kunnen niet zonder. Beterschap werd beloofd en we likten onze wonden. Maar het bleek nog lang niet voorbij te zijn. Nauwelijks bekomen van ondermeer de sub-prime hypotheken, worden we gefeliciteerd met het feit dat de bonuscultuur nog lang niet is afgeschaft. Eigenlijk wisten we wel dat het niet zo gemakkelijk zou zijn om de zaak te veranderen. Immers, transitie is niet hetzelfde als transformatie. Maar toch. En dan die brave Rabobank. Zo braaf was die bank natuurlijk niet, maar velen wilden dat graag nog geloven. Zeker de mensen van de Rabobank zelf. Een staatssteun via de Amerikaanse overheid (in verband met de nationalisatie van AIG) bleef eenvoudig buiten beeld, evenals het meewerken aan de Nederlandse huizenzeepbel. Maar met Liborgate verloor uiteindelijk ook deze ‘brave’ bank haar masker.

Dan toch maar een Nederlandse variant van het online platform? ‘Ontsnappen uit de Zuid-As’? Dat zou toch wel lullig zijn voor al die bankiers van de Rabobank. Immers, hun hoofdkantoor staat in Utrecht. En ook SNS Reaal heeft haar hoofdzetel in Utrecht. Nee, die naam wordt nog lastig.

Maar belangrijker is misschien wel een platform voor alle medewerkers die dagelijks klanten van voornoemde instellingen te woord moeten staan. Hoe verkoop je nu weer de stevige tariefsverhoging die de ABN AMRO wenst door te voeren? Of een, in de ogen van de huizenbezitter, wat hoge hypotheekrente als je bij de Rabobank werkt. Wordt toch lastig als je dan begint over de hoogte van Libor. Knap persoon die daar een goed script voor weet te schrijven. En die stevige salarissen en aanzienlijke bonussen golden grosso modo niet voor deze groep medewerkers. De baan was voor velen van deze medewerkers misschien een stap richting die felbegeerde top. Maar ja, het kan verkeren…

Geert van Ouwerkerk

Ook interessant

Customer Experience

One Comment

Comments are closed.

Top