CAO Facilitaire contactcenters algemeen verbindend verklaard

by Ziptone

CAO Facilitaire contactcenters algemeen verbindend verklaard

by Ziptone

by Ziptone

Op 15 maart is de cao facilitaire contactcenters opnieuw algemeen verbindend verklaard, na een verzoek hiertoe van de WFC bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De cao geldt daarmee voor alle (naar schatting) 15.000 klantadviseurs die in dienst zijn bij facilitaire contactcenters in Nederland. Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de representativiteit van de cao-partners.

 

Op 13 februari heeft het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid de cao facilitaire contactcenters ter visie gelegd. Belanghebbenden konden tot 6 maart een verzoek tot dispensatie of hun bedenkingen tegen het avv-verzoek indienen. Daar zijn geen dispensatieverzoeken of bedenkingen op ingediend. De algemeen verbindend verklaring is bekend gemaakt in de Staatscourant van 15 maart. De cao loopt tot 31-12-2024 en de AVV geldt met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2024.

Representativiteit opnieuw onderbouwd

Voor het AVV’en is nodig dat de bij de WFC aangesloten werkgevers goed zijn voor minimaal 60 procent van de werkzame personen in de branche. Die representativiteit is halverwege 2023 opnieuw berekend door onderzoekers van Panteia (met peildatum 1-1-2023) op verzoek van de WFC. Bij een eerder avv-verzoek werden de representativiteitscijfers van de branche namelijk onvoldoende onderbouwd, aldus een toelichting. Panteia heeft daarom onderzoek gedaan op basis van verschillende bronnen (onder meer van WFC, KSF, Klantgemak, KvK en callcenters.site).

Op basis van deze bronnen heeft Panteia geconcludeerd dat er 139 facilitaire contactcenters zijn in Nederland. Van deze 139 bedrijven heeft Panteia het aantal klantcontactmedewerkers geprobeerd te achterhalen via nader onderzoek – waaraan 72 partijen hebben deelgenomen; 67 bedrijven weigerden hun deelname.

Om toch het aantal werknemers te kunnen bepalen dat in dienst is bij deze 67 bedrijven, is gebruikgemaakt van de informatie die beschikbaar is via het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Om te kunnen bepalen hoeveel werknemers zich ook daadwerkelijk bezighouden met de activiteiten die onder de werkingssfeer vallen (artikel 2 van de cao), zijn de data geëxtrapoleerd door het gemiddelde percentage van de andere niet-leden te gebruiken.

Panteia is op basis hiervan tot de conclusie gekomen dat er 9390 personen direct onder de cao vallen (de medewerkers van de WFC-leden) en dat de werkingssfeer als geheel 15.115 personen omvat. De representativiteit bedraagt derhalve 62,1 procent, iets boven de vereiste 60 procent. (Ziptone/redactie)

Ook interessant

Featured, Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top