Opleiden in 2020: any time & any place

by Ziptone

Opleiden in 2020: any time & any place

by Ziptone

by Ziptone

Opleiden in 2020Loop een bedrijf binnen en vraag naar de opleidingsruimte. Grote kans dat u een lege zaal aantreft die er nog net zo uitziet als twintig jaar geleden. En als u vraagt naar ‘wie neemt nu deel aan welke opleiding?’ kunt u een glazige blik verwachten: waarom zou iemand dat willen weten? Natuurlijk leiden wij onze medewerkers op, alleen nu even niet: iedereen is aan het werk.
De ontwikkelingen binnen de wereld van opleiden staan echter niet stil. De scheidslijn tussen werken en leren vervaagt: er wordt vaker in kleinere ‘eenheden’ doorlopend getraind en geleerd, ook tijdens het werk. Nieuwe technologieën zorgen voor veranderingen in de manier van trainen. Medewerkers van nu zijn anders dan vijf jaar geleden (de samenstelling van de werknemerspopulatie is veranderd) en hebben andere verwachtingen, bijvoorbeeld door de opkomst van serious gaming. Dat roept de vraag op hoe leren en opleiden er binnen organisaties uitziet in 2020.

Opleiden in 2020Net als vele anderen vinden wij dat het belang van doorlopende ontwikkeling alleen maar toeneemt. Onze omgeving wordt complexer en om snel te kunnen inspelen op veranderingen is continu leren en verbeteren cruciaal. Tegelijkertijd zie je op de werkvloer dat medewerkers gemakkelijker zijn afgeleid – omdat ons werk steeds digitaler wordt, krijgen we steeds meer informatie voorgeschoteld. In veel bedrijven worstelen werknemers alleen al met een overvolle inbox. En bovenop al die zakelijke informatie komt ook nog eens de informatie uit ons sociale leven.
Door deze information overload komt de structurele ontwikkeling van medewerkers – door training en opleiding – gemakkelijk in het gedrang. Dat blijkt ook uit onderzoek. Organisaties zijn geneigd om beschikbaar opleidingsbudget te dirigeren naar die groepen, die het meest gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen. Dat zijn met name de jongere medewerkers, waardoor veertigplussers gemakkelijk op achterstand raken.

Leven lang leren

Wat ons betreft zijn er een paar eenvoudige handvatten om het tij te keren. Introduceer op de eerste plaats een duidelijk ‘Leven Lang Leren-beleid’ in uw opleidingsbeleid. Maak werknemers meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid en hun persoonlijke ontwikkeling en neem dit op in de performance cyclus.
Op de tweede plaats moet ‘leren’ tijd- en plaatsonafhankelijk worden gemaakt. Flexibel leren – leren op het moment en de plaats waarop het de deelnemer uitkomt – wordt steeds belangrijker. Onze verwachting is dat microlearning – het aanbieden van korte learnings over een heel specifiek onderwerp – sterk zal toenemen. Jongere generaties maken bijvoorbeeld al volop gebruik van online ‘open course’ trainingen; ze gebruiken YouTube als middel om nieuwe competenties op te doen, instructies te volgen of beluisteren een serie managementlezingen op hun smartphone als ze in de trein zitten. Of dit effectieve leermethoden zijn is lang niet altijd duidelijk. De moderne student wil kunnen leren op het device naar keuze: smartphone, tablet, laptop, desktop.

Analyseer gebruikspatronen en prestaties

Opleiden in 2020Richting 2020 wordt mobile learning steeds belangrijker als aanvulling op andere, bestaande leervormen. Deze flexibele vorm van leren is bij uitstek geschikt om medewerkers kortdurend maar vaak in aanraking te laten komen met lesstof, waardoor het leereffect wordt verhoogd.
Er liggen mooie kansen om de volgende stap in online leren en e-learning te maken – bijvoorbeeld door gebruik te maken van gebruikerservaringen in e-learning in de vorm van learning loops. Waar lopen deelnemers vast in de training? Welke toetsvragen worden het vaakst fout beantwoord? Wat is de gemiddelde duur die aan ieder onderdeel wordt besteed? Analyse van gebruikspatronen en prestaties – zowel in de training als on the job – is het ideale vertrekpunt om het design en de functionaliteiten van de training te optimaliseren en te komen tot performance verbetering. Goede Learning Management Systemen bieden op dit vlak veel stuurinformatie, zodat er een hoog rendement kan worden gerealiseerd.

De juiste keuzes maken

Gelukkig geven HR-professionals aan steeds meer budget te reserveren voor e-learning, om kosten voor klassikale sessies en andere traditionele trainingsvormen te verlagen. Ook geven medewerkers zelf aan steeds meer zelfstandig te leren: ze zoeken hun eigen weg. Naast mobiel leren en microlearning zijn ook gamification en personalisatie sterk in opkomst. Door al deze technische mogelijkheden en sociale processen schieten de middelen en leervormen echter al snel hun doel voorbij. Het is aan onder meer HR om op de juiste, effectieve wijze in te spelen op behoeften. Dat vraagt om het maken van juiste (en soms lastige) keuzes in alle mogelijkheden.

Michael Miesen – managing director Metier Academy Benelux

Om u klaar te stomen voor opleiden in 2020 organiseren wij een seminar op 30 maart 2017 over de belangrijkste trends en hoe uw organisatie daar mee om moet gaan. Meer informatie en kosteloos inschrijven.

Human Resources
Top