“Steeds meer ontoegankelijke overheidssites en -apps”

“Steeds meer ontoegankelijke overheidssites en -apps”

by Ziptone
31 augustus 2023

Sinds 2018 zijn overheden verplicht om een toegankelijkheidsverklaring voor elke site en app te hebben. Op het dashboard DigiToegankelijk zullen de komende tijd meer sites en apps voorzien worden van een negatieve score: toegankelijkheid niet op orde of verklaring niet aanwezig.

In het dashboard kunnen overheidssites en apps vijf verschillende scores hebben. A = site/app volledig voldoet aan de wettelijk voorgeschreven toegankelijkheidrichtlijnen; B = de toegankelijkheid van de site/app wordt aan de hand van het onderzoek verbeterd; C =een toegankelijkheidsonderzoek voor de site/app is ingepland; D = de organisatie is zich ervan bewust dat de site/app niet voldoet en heeft nog geen actie ondernomen; en E = voor deze site/app is nog geen verklaring afgegeven.

De toegankelijkheidsverklaringen staan in een centraal register, maar komen na drie jaar te vervallen. Een organisatie moet dan opnieuw aantonen dat de toegankelijkheid nog steeds op orde is. Als er tekortkomingen zijn geregistreerd die niet zijn opgelost, krijgt de site of app een D-score. Deze instellingen moeten versneld aan de slag met het verbeteren van de toegankelijkheid of de verklaring opnieuw aanvragen. De toegankelijkheid van overheidswebsites is al jaren problematisch.

(Binnenlands Bestuur)

Customer Experience

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top