Stichting Een Nieuw Geluid start met site visits en traineeships

by Ziptone

Stichting Een Nieuw Geluid start met site visits en traineeships

by Ziptone

by Ziptone

In maart dit jaar sprak Chantal Rovers, initiatiefnemer van ‘een nieuw geluid’, nog uit dat “de kans best groot is dat we een eigen clubje gaan oprichten.” Inmiddels is het zo ver: Rovers en collega Anne Hettema richten een stichting op die het klantcontactvakgebied verder moet helpen. Om te beginnen met traineeships en open kennisdelingssessies rondom site visits.

 

Chantal RoversUit de hackathon die Rovers afgelopen maart organiseerde, zijn vijf thema’s gerold die de deelnemers belangrijk vonden: kwaliteit, de arbeidsvoorwaarden en positionering van het vak, onderlinge verbinding en samenwerking, imagoverbetering en technologie. “Dit zijn zaken waar de individuele professionals of de branche als geheel behoefte aan hebben, zo is uit verschillende sessies naar voren gekomen,” zegt Rovers. Zelf voelt ze zich het meest betrokken bij twee van de vijf thema’s, die ze ook als meest haalbaar ziet om mee aan de slag te gaan. Op de eerste plaats is dat het zoeken naar onderlinge verbinding en transparantie, wat je zou kunnen zien als een reactie op de vaak te mooie of gelikte praktijkverhalen tijdens congressen. “Deelnemers aan de sessies zijn voorstander van het open en transparant uitwisselen van informatie en ervaringen, zonder de zweem van belangenverstrengeling.”

‘Een nieuw geluid’ wordt stichting

Daarnaast is ook gesproken over hoe belangrijk een voorbeeldfiguur in je klantcontactloopbaan kan zijn, aldus Rovers: “Iemand die je wegwijs maakt in de branche. Ook dat vond ik interessant om op door te gaan.” Rovers constateert dat er – naast de klantcontact quiz en de klantcontactweek – weinig wordt georganiseerd voor aankomend managementtalent.

Een nieuw geluidRovers benaderde collega Anne Hettema met de vraag of ze samen deze twee elementen – transparante en open uitwisseling en een ontwikkeltraject voor aankomend talent – zouden kunnen concretiseren en formaliseren; dat laatste in de vorm van een stichting.

Hettema: “We hebben voor deze twee pijlers gekozen, omdat we weten dat daar ons kracht zit. We willen ergens beginnen, maar we sluiten niet uit dat de stichting later ook onderdak kan bieden aan initiatieven die met de andere pijlers te maken hebben, zoals technologie of een kwaliteitslabel.” Rovers: “Een keurmerk levert een enorme hoeveelheid werk op, en hoewel we nu kiezen voor een formele stichting doen we dit gewoon naast ons werk. Overigens is er vanuit de hackathons wel een duidelijk beeld ontstaan van hoe zo’n keurmerk eruit zou moeten zien.”

Site visits als plek voor een open gesprek

De nieuwe stichting gaat zich in eerste instantie richten op het organiseren van site visits die een podium moeten zijn voor ‘een nieuw geluid’. Rovers denkt daarbij kleinschalige, informele en laagdrempelige sessies, met inbreng van sprekers van buiten het klantcontactvakgebied, die voor een ander of nieuw perspectief zorgen. Daarbij is het de bedoeling dat, net als bij de hackathons, in alle openheid ervaringen en inzichten kunnen worden uitgewisseld.

Stichting Een Nieuw Geluid heeft als doel op te komen voor de klantcontactbranche, het verbeteren van de transparantie in de branche en het imago van de branche. De stichting wil ruimte bieden aan nieuwe talenten en de onderlinge samenwerking en verbinding stimuleren. De stichting streeft naar een branche waarin integriteit, menselijkheid en kwaliteit en innovatie centraal staan. Doelgroep is de hele klantcontactbranche: alle personen en organisaties die deel uitmaken van die branche kunnen deelnemen aan de activiteiten van de stichting. De eerdergenoemde mentoren die de beide initiatiefnemers willen aanhaken, treden ook op als leden van het adviesorgaan. Rond de jaarwisseling zal de website gelanceerd worden en worden de ambassadeurs/mentoren bekend gemaakt. Dan kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de traineeships.
De stichting wil niet terugvallen op sponsoren, aldus Rovers en Hettema. Iedereen die dat wil, kan doneren. Voorts kunnen mensen op persoonlijke titel ‘vriend’ worden waarmee ze voorrang krijgen op kaarten tegen een gereduceerd tarief voor activiteiten van de stichting. Deelnemers betalen voor de kostprijs van de activiteiten, dus ook voor deelname aan een traineeship.

Traineeships

De tweede tak van sport van de nieuwe stichting is met deze site visits verweven en komt neer op het organiseren van traineeships. Het gaat hierbij niet om een klassiek traineeship vanuit één werkgever, maar vanuit de stichting, aldus Hettema. “We willen hierbij mensen vanuit het vakgebied aanhaken die op persoonlijke titel de rol als mentor willen vervullen – we zijn nadrukkelijk op zoek naar de mensen die je niet op ieder event tegenkomt, maar die wel ‘een ander geluid’ vertegenwoordigen. Dat moet de young professional helpen bij het opbouwen van een eigen visie op het vak, anders dan ze meekrijgen uit de eigen organisatie. Het is niet de bedoeling dat de bedrijven die zich openstellen voor een site visit, dat aangrijpen om zichzelf te profileren. Op basis van onze eerdere ervaringen denk ik dat er veel organisaties zijn die zich willen openstellen en willen sparren met vakgenoten. Die openheid willen we dan ook niet forceren in de markt, maar realiseren via de komende generatie.”

Wegwijs in het vakgebied

De traineeships zijn bedoeld voor mensen die minder dan vijf jaar in het klantcontactvakgebied werken of hoogstens twee jaar een leidinggevende rol hebben. Rovers:  “We willen deelnemers helpen om een compleet beeld van het vakgebied te krijgen – de site visits spelen daar een rol in – en daarnaast het accent leggen op persoonlijke ontwikkeling. Het gaat dus niet om deelcompetenties zoals ‘hoe maak ik een planning’, maar wel om persoonlijke ontwikkeling én om inzicht in het vakgebied. Wat zijn nou bijvoorbeeld de verschillen tussen facilitaire contactcenters? En wat kunnen we daarvan leren?”

Stichting Een Nieuw Geluid wil in 2023 – na de piekperiode rond de jaarwisseling – starten met het eerste traineeship en mogelijk later dat jaar een tweede ronde. Ieder traineeship biedt ruimte aan maximaal 12 mensen en bestrijkt zes maanden. Er wordt nu druk gebouwd aan de invulling van het programma, aldus Hettema en Rovers.

Met de site visits treedt Stichting Een Nieuw Geluid in de voetsporen van de CCMA – een aantal jaren geleden als beroepsvereniging nog druk met meerdere site visits per jaar. “Als teamleider of supervisor krijg je weinig mee van de CCMA of KSF,” zegt Hettema. Rovers: “De CCMA hebben we niet gezien tijdens de sessies; de KSF heeft beide bijeenkomsten bijgewoond en we hebben prima gesprekken met de directeur en individuele bestuursleden gevoerd. We willen daarnaast ook aan de nieuwe lichting vragen of zij ideeën hebben over wat we voor klantcontactmedewerkers zouden kunnen doen. Ik weet in ieder geval wel dat die 21-jarige student die hier parttime aan het werk is, anders naar de wereld kijkt dan ik.”

Oproep

Rovers sluit af met een oproep: organisaties die vinden dat ze een unieke positie innemen binnen de branche, en die bereid zijn om het open en eerlijke transparante verhaal te vertellen over wat ze doen, welke uitdagingen ze hebben, om die zich bij ons te laten melden. (Ziptone/Erik Bouwer)

Ook interessant

Featured, Human Resources

One Comment

  1. Geweldig. Ik volg de ontwikkelingen met veel belangstelling, Ben ook erg benieuwd naar de activiteiten van de Stichting de komende periode. Inhoud, locatie, programma etc. Succes met organisatie van dit alles

Comments are closed.

Top