Klachten over gemeentelijke dienstverlening nog niet openbaar

by Ziptone

Klachten over gemeentelijke dienstverlening nog niet openbaar

by Ziptone

by Ziptone

gemeentelijke dienstverleningVan de 12 gemeenten die aangeven dat ze klachten actief openbaar maken volgens de regels van de Wet open overheid (Woo), is er niet één die dat daadwerkelijk doet. De meeste van deze gemeenten volstaan met het uitbrengen van een jaarverslag over klachten, of nemen een alinea over klachten op in het juridisch jaarverslag. Dat schrijft Binnenlands Bestuur.

 

Volgens artikel 3.3 van de Woo moeten alle gemeenten (ons land telt 342 gemeenten) ieder schriftelijk oordeel in klachtprocedures individueel publiceren, met uitzondering van oordelen die onder de algemene weigeringsgronden van de Woo vallen. Ze kunnen er ook voor kiezen om een klachtenoverzicht te maken met daarin onder meer de datum van ontvangst, het betrokken organisatieonderdeel, de functiebenaming van de ambtenaar over wie is geklaagd, de omschrijving van de gedraging waartegen de klacht gericht is, de bevindingen en het oordeel. Zo’n overzicht zou minstens iedere twee weken moeten worden bijgewerkt.

Categorie ‘klachten’

In de Woo staan onder meer 11 categorieën van documenten die gemeenten openbaar moeten maken. Vrijwel alle gemeenten zijn al vergevorderd met het openbaar maken van categorieën documenten zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Uit een eerste onderzoek van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar de implementatie van de Woo blijkt dat 12 gemeenten ook de categorie ‘klachten’ aanvinken. Het gaat dan om klachten van burgers over de gemeentelijke dienstverlening. Maar wat die 12 gemeenten zeggen te doen, brengen ze echter niet in praktijk en niet afdoende, aldus Binnenlands Bestuur.

“Wet nog niet voldoende uitgewerkt”

De betrokken gemeenten zelf geven aan dat ze met een jaaroverzicht wel voldoen aan de richtlijn. Ook wijzen ze erop dat de wet nog verder uitgewerkt moet worden. Hiervoor worden binnen het BZK Programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) zogenaamde ‘werkdefinities’ ontwikkeld. Die moeten voor alle bestuursorganen die onder de Woo vallen duidelijk maken welke informatie zij precies openbaar moeten maken om aan de actieve openbaarmakingsplicht van de Woo te voldoen. Tot die tijd is er voor gemeenten een zekere ruimte voor interpretatie, aldus VNG. (Binnenlands Bestuur)

Ook interessant

Customer Experience
Top