Leven lang leren-beleid: de basis voor een wendbare organisatie

by Ziptone

Leven lang leren-beleid: de basis voor een wendbare organisatie

by Ziptone

by Ziptone

leven lang lerenMetier Academy en Customer Service Academy (CSA) organiseerden op 30 maart een seminar over de 10 belangrijkste trends in de wereld van opleiden op weg naar 2020. Eén van de belangrijkste uitdagingen van lijnmanagers en opleiders, zo bleek, is het beleggen van de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling bij de medewerker zelf. Met name oudere medewerkers accepteren die verantwoordelijkheid minder snel. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers in beweging komen?

Trainen en opleiden krijgen in organisaties een steeds structureler karakter, zo blijkt uit onze trendanalyse. Incidentele trainingsmomenten maken plaats voor continu en doorlopend opleiden. De volgende stap, het beleggen van verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij de medewerker, blijft nog achter. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werknemers de kans om zich verder te ontwikkelen steeds vaker links laten liggen. Werkgevers stellen budget beschikbaar voor training en opleiding, maar vooral oudere werknemers lijken minder gemotiveerd dit te gebruiken. Er zijn wel leeftijdsverschillen: goede opleidingsmogelijkheden zijn voor de Millennial de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Organisaties zijn geneigd het budget voor opleidingen te dirigeren naar deze leergierige generatie. Het risico is dat de ontwikkeling van veertig-plussers achterblijft.

Het nut van doorlopend trainen

Waarom is het belangrijk voor werkgevers en werknemers om te investeren in continue ontwikkeling? Een medewerker is nooit uitgeleerd; betere medewerkers maken een betere organisatie. Maar het verbeteren van bestaande competenties is niet het enige dat telt. Omdat de wereld doorlopend verandert, is het belangrijk dat uw organisatie zich voortdurend moet kunnen aanpassen.

Een tweede argument is dat de organisatie – ook op langere termijn – medewerkers nodig heeft die over andere competenties beschikken dan nu. Het personeel dat u nu nodig heeft, is niet het personeel dat u over tien jaar nodig hebt. Een opleidingshuis dat u in staat stelt medewerkers bij te trainen en om te scholen, zorgt voor een wendbare organisatie. Daarmee kunt u voorkomen dat u op termijn een hele batterij aan bestaande medewerkers moet laten gaan, om vervolgens nieuw personeel te werven met nieuwe misschien wel dezelfde competenties.

Hoe motiveert u uw medewerkers om te leren?

Een wendbare organisatie is een toekomstbestendige organisatie. De bereidheid permanent te leren en verder te ontwikkelen moet (ook) vanuit de medewerker zelf komen. Hoe krijgt u iedereen zo ver dat doorlopend bezig zijn met de eigen professionele ontwikkeling? Een manier om dit te bereiken is het integreren van het “Leven Lang Leren-beleid” (LLL) in uw opleidingsbeleid. Het LLL-principe houdt in dat werknemers nadat zij de arbeidsmarkt hebben betreden, continu formele en informele training volgen. Medewerkers staan pas open voor LLL wanneer voor hen duidelijk is dat professionele ontwikkeling waarde toevoegt: zij moeten inzien dat training en opleiding hen beter maakt in hun werk en/of hun inzetbaarheid vergroot, zowel binnen als buiten de huidige functie. In onze ogen zou opleiden onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse individuele doelstellingen (denk aan een persoonlijk ontwikkelplan, dat deel uitmaakt van de jaarlijkse beoordelingscyclus). Medewerkers die zelf investeren in nieuwe competenties gericht op professionele ontwikkeling binnen en buiten de huidige functie moeten dit kunnen terugzien in hun beoordeling en in hun loopbaanperspectief.

Michael Miesen – managing director Metier Academy Benelux en Customer Service Academy.

leven lang lerenWhitepaper “Trends in opleiden op weg naar 2020” – Eind maart organiseerden Metier Academy en CSA een seminar naar aanleiding van hun jaarlijkse onderzoek over Trends in opleiden. De onderzoeksresultaten presenteren wij in het whitepaper “Trends in opleiden op weg naar 2020”. Meer weten over de 10 trends? Download het whitepaper hier.

Human Resources
Top