Data

Data

by Ziptone

Gegevens (meestal) in digitale vorm. Data is niet hetzelfde als informatie; algemene opvatting is dat data of gegevens (tezamen als dataset of in bewerkte vorm) omgevormd kunnen worden tot informatie. Data bestaat globaal in twee vormen: gestructureerde data en ongestructureerde data. Daarnaast is er ruwe data en bewerkte data. Data kan nummeriek, tekstgebaseerd en multimediaal zijn.

Voorbeelden van gestructureerde data: NAW-gegevens van klanten, klantnummers, productcategorieën. In deze gevallen is voor ieder stuk data een duidelijke definitie van hoe de data eruit ziet en wat de data betekenen. Een telefoonnummer bestaat bijvoorbeeld altijd uit tien cijfers, met eventueel een landencode er aan toegevoegd.

Ongestructureerde data is data zonder vooraf vastgelegde eigenschappen en kenmerken: denk aan tekst, audio, beeld en video. In veel gevallen is ongestructureerde data om te vormen tot gestructureerde data door de data te analyseren, te voorzien van metadata en te ordenen. Dit proces heet ook wel dataverrijking.

Data heeft ook een tweede betekenis, namelijk stromen van binaire/digitale gegevens. In deze context staat het transport centraal: de uitwisseling van data tussen verschillende systemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top