Vol vertrouwen in de cloud

by Ziptone

Vol vertrouwen in de cloud

by Ziptone

by Ziptone

De cloud is ‘here to stay’. Steeds meer bedrijven maken gebruik van steeds meer verschillende clouddiensten. Er zijn maar een paar bedrijven die een full cloud strategie hebben (zoals PostNL of Dela). De meeste organisaties maken echter nog steeds per applicatie een zorgvuldige afweging. Ziptone sprak met Martin Vliem (National Security Officer bij Microsoft Nederland) over hoe je nuchter kunt kijken naar kansen en risico’s.  

“We zien twee uitersten in de dialogen die we met klanten en partners voeren rondom cloud,” zo stelt Martin Vliem, National Security Officer bij Microsoft Nederland. “Er zijn partijen die met cloudoplossingen aan de slag gaan vanuit functionele of financiële overwegingen, maar die daarbij vragen hebben over zaken als privacy en security. Aan de andere kant van het spectrum spreken we met organisaties die nadenken over de businesscase en waarbij de businesscase voor een groot deel bepaald wordt door privacy en security, onderwerpen waar ze juist mee willen afreken door naar de cloud te gaan. Die twee uitersten wil ik belichten tijdens mijn sessie: hoe kan je nuchter en rationeel naar de verschillende vragen kijken?”

Vertrouwen

Bij cloudcomputing speelt vertrouwen een meer nadrukkelijke rol. Cloud is geen product, maar een dienst, aldus Vliem. “Natuurlijk speelt vertrouwen ook een rol bij on premise software oplossingen: je wil dat de software goed functioneert. Bij de cloud geef je de verwerking van persoonsgegevens of data op het gebied van intellectueel eigendom deels uit handen. Bedrijven voelen dat als het opgeven van een deel van hun controle. Dus daarvoor in de plaats moet vertrouwen komen.” Bij cloudcomputing wordt dat voor een deel ondervangen door goede afspraken en SLA’s, denk aan locaties van data en beschikbaarheid van de software. Een groot deel daarvan gaat over ‘non-functionals’: de eigenschappen die betrekking hebben op niet-functionele zaken als compliancy, privacy en security. “Een deel van maatregelen op die gebieden kan je niet meer zelf nemen, maar moet je overlaten aan de clouddienstverlener. Daarbij zal je ook de nodige zekerheden moeten hebben; die zullen de basis moeten vormen voor vertrouwen. Bij clouddiensten kan je wat dat betreft beter spreken over een partnership dan over een klant-leverancierverhouding.”

Onderzoek: adoptie neemt gestaag toe

Ieder jaar doet RightScale onderzoek onder de titel ‘State of the Cloud Survey’. Er zijn begin dit jaar ruim 1.000 IT-professionals uit verschillende sectoren ondervraagd naar hun adoptie van cloud computing. Cloudcomputing is niet een ‘vast’ gegeven. Bedrijven gebruiken in toenemende mate verschillende clouddiensten uit verschillende clouds: gemiddeld gebruiken bedrijven 1,8 publieke clouds en 2,1 private clouds. Ook het kennispeil over cloudtechnologie neemt geleidelijk toe. In 2016 gaf 32 procent van de respondenten nog aan dat ze gebrek aan kennis als voornaamste zorg hadden, in 2017 was dat teruggelopen tot 25 procent. Bedrijven die aan cloud beginnen, beschouwen security als voornaamste aandachtspunt; bedrijven die meer cloud mature zijn, letten vooral op de kosten. Als het gaat om de grootste clouddienstverleners, blijft Amazon ten opzichte van vorig jaar met 57 procent stabiel, terwijl het aandeel van Azure (de Microsoft cloud) binnen de onderzoeksgroep is gegroeid van 20 naar 34 procent. Ook Google groeide van 10 naar 15 procent.

cloudcomputing

Klantcontact vanuit de cloud: ruime keuze

Ook het aanbod van cloudoplossingen voor klantcontact neemt toe. Vliem over deze trend: “Naarmate oplossingen meer generiek van karakter zijn, komen ze sneller in de cloud. De vraag is steeds vaker: wat voegt het nog toe aan het onderscheidend vermogen om een applicatie on premise te hebben? Hoeveel unieke functionaliteit voeg jij toe aan een applicatie? Hoe meer standaard de functionaliteiten zijn, hoe meer wij het naar de cloud zien gaan. Denk aan e-mail, een van de eerste diensten die in de cloud is beland.” Aan de andere kant wijst Vliem er op dat goede cloudapplicaties ook configureerbaar zijn, ook al zijn ze standaard. Samen met applicatiepartners wordt dan tot op een zekere hoogte maatwerk functionaliteit ingericht of toegevoegd – dat is dus minder standaard dan bijvoorbeeld software-as-a-service (SaaS). De diepere lagen van de applicatie – rekenkracht, opslag – blijven echter wel gewoon standaard.

Wat is de rol van vertrouwen bij het werken met cloudoplossingen?
Zijn non-functional aspecten van cloud zoals privacy en security een business opportunity of een risico?
Hoe kom je als potentiële cloudgebruiker tot een nuchtere afweging?

Tijdens het Kennisevent Transitie naar de Cloud op woensdag 11 oktober geeft Martin Vliem antwoord op deze vragen. Meer informatie en inschrijven

Tekst: Erik Bouwer, Klantcontact.nl

Ook interessant

Technologie
Top