Teleperformance gaat Coronavaccinatielijn verzorgen

by Ziptone

Teleperformance gaat Coronavaccinatielijn verzorgen

by Ziptone

by Ziptone

Op 23 december 2020 heeft GGD GHOR de aanbesteding voor callcenterdiensten ter ondersteuning van het landelijke vaccinatieprogramma in de strijd tegen Covid-19 gegund aan Teleperformance (TP). Dat is bekend gemaakt via TenderNed op 24 december 2020. De totale waarde van de opdracht heeft een omvang van 156,5 miljoen euro. TP gaat met name de afspraken plannen voor de vaccinaties en is volgens een woordvoerder momenteel drukdoende met de voorbereidingen.

De GGD’en zijn in de tweede helft van december gestart met het inrichten van het callcenter voor vaccinatieafspraken en het afronden en testen van het IT-systeem. Dat blijkt uit de brieven die minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij het vaccinatieprogramma zal gebruik worden gemaakt van CoronIT, het ICT-systeem dat GGD’en en laboratoria gebruiken voor de registratie, planning en uitvoering van de coronatesten en voor de rapportage van de testresultaten. Volgens minister De Jonge is dit snelst en het makkelijkst aan te passen.

Lees ook: Afsprakenlijn coronavaccinatie open

Register voor monitoring

Ook wordt een centraal register voorbereid, waarmee op landelijk en regionaal de veiligheid en effectiviteit van de afzonderlijke vaccins wordt gemonitord. Dit centrale register is eind december gereed om vaccinatiedata te registreren en eind maart zouden mensen hun eigen gegevens omtrent vaccinatie moeten kunnen inzien.

Voordat het vaccinatieprogramma daadwerkelijk live gaat, worden alle systemen van de GGD getest, aldus Hugo de Jonge in zijn Kamerbrief van 17 december 2020.

Meerdere vaccinaties, meerdere locaties

Het vaccinatieprogramma is ingewikkeld vanwege meerdere vaccinaties en het gebruik van 25 locaties vanwege de specificaties van het BioNTech/Pfizer-vaccin. Het BioNTech/Pfizer-vaccin bestaat uit twee doses, die met een interval van drie weken worden toegediend. Zeven dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

De GGD’en hebben de tweede helft van december ook gebruikt voor het opstellen van belscripts voor de medewerkers van het callcenter. Daarin moet informatie vanuit Europese farmatoezichthouder EMA, het college ter beoordeling van geneesmiddelen CBG en de Gezondheidsraad worden opgenomen ten aanzien van eventuele bijwerkingen en contra-indicaties (specifieke medische situaties waarin het vaccin wordt afgeraden).

Uitzonderingsregel gunning

Bij de gunning van de opdracht aan TP is gebruik gemaakt van de uitzonderingsregel in de Aanbestedingswet 2012 waarbij een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie kan worden gegund. TP is in de periode van de eerste lockdown ingeschakeld voor de realisatie van de coronatestafsprakenlijn.

De argumenten voor het gebruik van de uitzonderingsregel bij de gunning zijn de “dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien,” aldus de motivatie. “De beschikbaarheid van de COVID-19 vaccinatie en daarmee de bestrijding van COVID-19 laten GGD GHOR Nederland niet de ruimte om met in achtneming van andere termijn over te gaan tot inkoop van de in hoofdstuk 1 van deze offerteaanvraag omschreven dienstverlening.”

GGD GHOR Nederland wijst erop “dat het besluit van het ministerie van VWS om opdracht te verstrekken aan GGD GHOR Nederland om callcenterdienstverlening ter ondersteuning van het landelijke vaccinatieprogramma te organiseren in combinatie met de beperkt beschikbare tijd om deze dienstverlening te implementeren en ter beschikking te stellen buiten de macht van GGD GHOR Nederland ligt,” zo staat te lezen op TenderNed. (Klantcontact.nl)

Ook interessant

Customer Experience, Featured
Top