Teleperformance en UNI Global Union ondertekenen wereldwijde overeenkomst

by Ziptone

Teleperformance en UNI Global Union ondertekenen wereldwijde overeenkomst

by Ziptone

by Ziptone

Teleperformance en UNI Global Union hebben vandaag een wereldwijde overeenkomst ondertekend ter versterking van de gezamenlijke inzet voor het recht van werknemers om vakbonden op te richten en deel te nemen aan collectieve onderhandelingen, en tegelijkertijd principes te bevorderen op belangrijke gebieden als gezondheid en veiligheid en toezicht op de werkplek.

 

De overeenkomst, die vandaag 440.000 werknemers van Teleperformance in 88 landen bestrijkt, omvat verbintenissen inzake vrijheid van vereniging, gezondheid en veiligheid, inhoudsmatiging en positieve relaties. UNI, de aangesloten vakbonden en het management van Teleperformance zullen in de komende weken beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, waarbij de aandacht in eerste instantie uitgaat naar Colombia, Polen, Jamaica, El Salvador en Roemenië.

TP versterkt governance op de eigen ketens

De overeenkomst is gebaseerd op de erkenning van de door de Internationale Arbeidsorganisatie vastgestelde fundamentele arbeidsrechten en de eerbiediging van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen. Teleperformance erkent UNI ook als belanghebbende in het kader van de Franse ‘Loi de devoir de vigilance’. Deze wet schrijft voor dat grote bedrijven een plan moeten opstellen, in samenspraak met de vakbonden, om schendingen van de mensenrechten in hun productie- en toeleveringsketens te voorkomen.

Koersaanpassing

De afgelopen jaren kwam TP regelmatig in het nieuws vanwege vermeende wantoestanden. De overeenkomst met UNI Global is een rechtstreeks gevolg van kritiek op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in Colombia, waar het bedrijf een enorme groei heeft doorgemaakt. Ook in de Filipijnen deed de overheid onderzoek naar arbeidsomstandigheden nadat The Financial Times beelden publiceerde van medewerkers die tijdens de coronaperiode in een van de callcentervestigingen in Cebu City op de vloer van het kantoor sliepen. In Lissabon moest de nationale toezichthouder een kantoor sluiten na coronabesmettingen.  In Nederland bleef lange tijd discussie bestaan over de vraag of inlogtijd wel of niet moet worden uitbetaald.

Volgens TP ceo Daniel Julien is de groep “sinds de oprichting erop gericht een verantwoordelijk en transparant bedrijf te zijn”. Ook zou er een constante focus op veiligheid en welzijn van alle werknemers wereldwijd zijn. “De overeenkomst met UNI biedt een aanvullend kader om onze praktijken verder te verbeteren ten behoeve van al onze werknemers,” aldus Julien in een persverklaring die ook naar de aandeelhouders is gegaan.

De gretigheid waarmee TP het gesprek is aangegaan met de vakbondsfederatie, lijkt een wending in het beleid. TP zoekt meer dan voorheen de dialoog met de belangrijkste stakeholders op, wellicht vanuit een welbegrepen eigenbelang na de koersval van het aandeel.

“Mijlpaal voor werknemers”

Volgens Christy Hoffman, algemeen secretaris van UNI Global Union, is de wereldwijde overeenkomst een belangrijke mijlpaal voor Teleperformance en haar werknemers. “Het vormt de basis voor een nieuwe relatie tussen wereldwijde sociale partners en presenteert een sterke en afdwingbare verbintenis om fundamentele rechten voor de werknemers van Teleperformance te implementeren.”

UNI Global Union is een internationale vakbondsfederatie met aangesloten vakbonden uit 150 landen. Het onderdeel UNI ICTS vertegenwoordigt meer dan drie miljoen werknemers in de technologie- en communicatiesector, waaronder velen die bij Teleperformance werken.

(Ziptone/BusinessWire/Teleperformance)

Ook interessant

Featured, Human Resources
Top