Voorstel: wachttijd na drie tijdelijke contracten van half jaar naar vijf jaar

Voorstel: wachttijd na drie tijdelijke contracten van half jaar naar vijf jaar

by Ziptone
10 maart 2023

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bereidt een wetsvoorstel waarin staat dat de periode na drie opeenvolgende tijdelijke contracten aanpast, van nu zes maanden naar straks vijf jaar. Dat blijkt uit stukken die de Volkskrant heeft bekeken.

 

In de huidige ketenbepaling mogen werkgevers tot drie contracten voor bepaalde tijd achter elkaar afsluiten met werknemers. Daarna moet iemand in vaste dienst worden genomen of geldt er een wachttijd van zes maanden, waarna een werkgever opnieuw drie contracten voor bepaalde tijd mag aanbieden. Het voornemen zou ook van toepassing zijn op uitzendkrachten die de werkgever inhuurt. De plannen van de minister zijn het logische gevolg van het advies van de commissie-Borstlap, die in 2020 voorstelde om flexwerk minder flexibel te maken en aan te sturen op vaste dienst. De adviezen van de commissie-Borstlap hebben al geleid tot een flink aantal wetswijzigingen op het gebied van arbeid. Die wijzigingen volgen elkaar steeds sneller op, en zijn daarnaast steeds restrictiever ten aanzien van flexibele arbeidsverhoudingen.

Verzet vanuit werkgevers

Werkgevers constateren dat met deze wijziging een vast contract de enige route wordt, wat een beperking oplevert om mensen in dienst te nemen. Medewerkers in vaste dienst moeten doorbetaald worden ook als er geen werk is – denk aan seizoenswerk in de media en horeca – en werknemers moeten bij ziekte twee jaar worden doorbetaald. Het vaste contract, aldus de Werkvereniging, wordt op deze manier ook door de strot geduwd bij zzp’ers die dat helemaal niet willen. Bovendien is het contraproductief gezien de noodzaak om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen, terwijl werkgevers te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt.

Vakbonden zijn voor

Vakbonden FNV en CNV zijn juist voorstander van de verlenging van de termijn, zo geven zij aan in het FD. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen werkenden weinig afdwingen. Door draaideurconstructies aan banden te leggen kunnen mensen sneller in vaste dienst komen.

In het FD geeft brancheorganisatie van uitzendbureaus NBBU aan niet blij te zijn. Vijf jaar is te lang en maakt het bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ‘nog lastiger om aan het werk te blijven’. Bovendien wordt de arbeidsmarkt alleen maar krapper als de flexibiliteit en wendbaarheid van het bedrijfsleven wordt beperkt, voorziet NBBU.

Eind aan oproepcontracten

In de brief van Van Gennip wordt ook voorgesorteerd op het verder inperken van de mogelijkheden rond oproepkrachten. Oproepcontracten worden afgeschaft en vervangen door een ‘basiscontract’, aldus de Volkskrant. In zo’n basiscontract wordt het minimaal te werken aantal uren plus het inkomen vastgelegd. Daarboven kunnen oproepkrachten nog een maximaal aantal uren worden ingezet. Buiten de vooraf vastgestelde uren kunnen de werkers daarna een oproep om te komen werken weigeren. (Ziptone, FD, Volkskrant)

Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top