SOS International beheert vanaf 1 april ‘rode telefoon‘

SOS International beheert vanaf 1 april ‘rode telefoon‘

by Ziptone
1 april 2019

Met ingang van 1 april beheert SOS International de ‘rode telefoon’. Dit betekent dat SOS International vanaf deze datum een jaar lang het eerste aanspreekpunt is bij calamiteiten en rampen in het buitenland waar Nederlanders bij betrokken zijn en hier een coördinerende rol bij speelt. Deze calamiteitentelefoon is bij toerbeurt in beheer bij een van de vier grote alarmcentrales in Nederland.

Als er acht of meer Nederlanders betrokken zijn bij vliegrampen, busongelukken, of andere grote calamiteiten in het buitenland, treedt het Protocol Coördinatie Calamiteiten Nederlandse Alarmcentrales in werking. Op dat moment neemt de dienstdoende alarmcentrale de gehele coördinatie op zich van hulpverlening ter plaatse, repatriëring, dossierafhandeling en informatievoorziening. Tito Franchetti, COO van Eurocross Assistance droeg vandaag de rode telefoon over aan Peter Tangstrøm, Operationeel Directeur bij SOS International. Daarmee neemt SOS International tot 1 april 2020 deze coördinerende taak op zich.

SOS International is één van de vier Nederlandse alarmcentrales die participeren in het protocol. Dit protocol is ontstaan na de vliegtuigramp op het vliegveld van Faro (Portugal, 1992), toen er door ‘te veel’ hulpverlening niet adequaat gewerkt kon worden. Met de introductie van de rode telefoon coördineert één alarmcentrale nu alle hulpverlening bij een ramp of calamiteit in het buitenland.

Customer Experience
Top