PlanMen aan de slag voor rechtbanken

PlanMen aan de slag voor rechtbanken

by Ziptone
5 september 2022

PlanMen gaat met een aantal rechtbanken een methodiek ontwikkelen voor het opstellen van plankaders en capaciteitsmanagement. De inzet van PlanMen is onderdeel van een verbeterprogramma van De Rechtspraak, met ‘tijdige rechtspraak’ als belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Het doel daarvan is in de komende jaren de duur van rechtszaken te verkorten en rechtzoekenden beter te informeren over de procedure en de termijn waarop zij uitspraak krijgen.

Een deel van de knelpunten die leiden tot langere doorlooptijden binnen de Rechtspraak ligt in het planproces. Vandaar dat hiervoor in het landelijke programma tijdige rechtspraak een apart deelprogrammateam in het leven is geroepen dat gerechten ondersteunt bij verbeterslagen in het rooster- en planproces. Daarnaast (en in gezamenlijkheid) wordt binnen het landelijke programma ook gewerkt aan voorspelbaarheid, managementinformatie en het wegwerken van achterstanden.

PlanMen gaat, aan de hand van pilots in drie gerechten, aan de slag met een professionele inrichting van capaciteitsmanagement. De bevindingen van de pilots moeten helpen methodieken en richtlijnen te bepalen die voor ieder gerecht bruikbaar zijn.

Binnen de pilots werkt PlanMen met een sprintmethodiek. Met sprints worden projecten ondergebracht in deeltaken die in korte periodes, van een aantal dagen tot een aantal weken, worden uitgevoerd en opgeleverd. Op deze manier wordt er stapsgewijs gewerkt aan plan- en roosterafspraken, processen, organisatie-inrichting, informatievoorziening en systemen. Deze aanpak helpt om met volle aandacht te werken aan één onderwerp tegelijk. Belangrijk is in dit traject de borgingsfase per onderdeel: hoe worden obstakels weggenomen en wordt er voorkomen dat er teruggevallen wordt op oude methoden? Daarom is het belangrijk om bij ieder onderdeel structureel te evalueren en medewerkers goed toe te rusten op hun taken, bijvoorbeeld door opleiding. PlanMen helpt de rechtbanken om zowel de inhoudelijke als veranderkundige aspecten in goede banen te leiden om de beoogde doelstellingen te realiseren.

Anouk Bergmans, deelprogrammaleider Roosteren & Plannen bij de Rechtspraak: “Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges moeten hun eigen reis en ontwikkeling doormaken. PlanMen helpt daarom als goede reisleider om de juiste weg te bewandelen. We willen dat gerechten van elkaar leren en naar elkaar toegroeien.”

Raymond de Wit, principal consultant bij PlanMen: “Wij vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Hier werken we echt mee aan het nog beter maken van de rechtspraak in Nederland. We kijken uit naar een mooie samenwerking met de Rechtspraak.”

Rudi Oskamp, managing consultant: “Met de pilots willen we de dienstverlening verder op niveau brengen. Capaciteitsmanagement zal rust en regelmaat creëren voor zowel de rechters als griffiers, als de planmedewerkers, die ook (verder) opgeleid zullen worden. De rechtzoekenden hopen we inzicht te geven in processen en termijnen. Dat lukt alleen als de planning en roostering voor elkaar zijn.” (PlanMen)

Customer Experience ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top