Onvoldoende fraudepreventie bij merendeel organisaties

Onvoldoende fraudepreventie bij merendeel organisaties

by Erik Bouwer
14 november 2016

fraudepreventie14 november 2016 – Het beleid voor fraudepreventie is bij het merendeel van de grote organisaties in Nederland onvoldoende. Ruim vier op de vijf CEO’s van Nederlandse multinationals (86 procent) noemen het eigen fraudepreventiebeleid niet effectief. Deze CEO’s blijken vaak niet klaar te zijn voor de digitale uitdagingen waarmee zij kampen. Dat terwijl ruim een op de drie (38 procent) een toename van fraude ervaart. Daarnaast voorspelt een meerderheid van Nederlandse bestuursleden dat traditionele businessmodellen binnen vijf jaar verdwenen zijn.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van Experian en Forrester Consulting onder 380 ‘C-level’ respondenten. Experian en Forrester vroegen directieleden van multinationals hoe hun organisaties omgaan met datarisico’s, fraudemanagement en digitale klantervaringen.

Organisaties blijken onvoldoende of zelfs geen gebruik te maken van data die zij in huis hebben waardoor (klant)strategieën niet of onvoldoende aansluiten op de problemen en beoogde doelstellingen. Drie op de vier Nederlandse CEO’s (76 procent) zijn van plan dit aan te pakken door hun fysieke en digitale kanalen beter op elkaar te laten aansluiten. Op deze manier kunnen zij hun klantenservice verbeteren.

Inzicht in klanten op basis van online data is op commercieel gebied een topprioriteit voor meer dan vier op de vijf bedrijven in het onderzoek (81 procent) om te kunnen overleven in de online wereld met vele lean ingerichte toetreders. Tegelijkertijd blijkt dat ruim zeven op de tien bedrijven (71 procent) niet in staat zijn om eigen klantdata inzichtelijk te maken. Dit behoort nu tot een van de prioriteiten voor het komende jaar.

Volgens een meerderheid van de CEO’s wereldwijd is er sprake van een digitale kloof en moeten zij budgetten verhogen om klantervaringen te verbeteren. Twee derde (66 procent) constateert dat veel van hun huidige commerciële benaderingen niet effectief zijn.

Het onderzoek wijst uit dat alleen de bedrijven die klanten echt centraal stellen zullen gedijen, gezien de directe banden tussen cybersecurity en commerciële prestaties. Circa 42 procent van de bestuursleden wereldwijd beschouwt dit als een van de grootste barrières in hun weg naar succes. Hiervan is slechts 23 procent ervan overtuigd dat hun huidige fraude preventiestrategieën effectief zijn tegen de nieuwe generatie online fraudeurs.

Volgens Beatrice Larregle, Market President bij Experian in Nederland laat het onderzoek zien dat de urgentie omtrent fraudemanagement er wel is en ook wordt onderkend, maar weet men vaak niet goed hoe de verkregen data omgezet kan worden in innovatieve strategieën die fraudemanagement en klantbehoud verbeteren, en een organisatie tegelijk beter maken dan de concurrentie.

Het onderzoek is uitgevoerd door Forrester Consulting onder 380 CEO’s en afdelingshoofden verantwoordelijk voor digital, risk, klantervaring, IT, fraude en operations, die werkzaam zijn in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Forrester vroeg de directieleden van multinationals hoe hun organisaties omgaan met datarisico’s, fraudemanagement en digitale klantervaringen. Zo is onder meer onderzocht hoe digitale fraudepreventie op gespannen voet leeft met klantervaringen en welke impact dat heeft op de concurrentiepositie van organisaties. Het onderzoek is in augustus 2016 uitgevoerd.

Geen categorie
Top