“Online contact met overheid moet veiliger”

“Online contact met overheid moet veiliger”

by Ziptone
23 juli 2018

Digitale overheidsdiensten slaan persoonsgegevens vaak dubbel en gefragmenteerd op. Hierdoor ontstaan fouten en verwarring tussen overheidsinstanties. Dit levert onveiligheid, een ondoelmatige overheid en hoge kosten op voor de burgers die het betreft. De oplossing? Eén online identiteit voor het online contact met de overheid. Dat schrijven VVD-kamerlid Jan Middendorp en D66-Kamerlid Kees Verhoeven in een voorstel aan de Tweede Kamer.

Beiden willen dat persoonlijke gegevens zoals adres, leeftijd, en huwelijkse staat voortaan veilig worden opgeslagen in een digitale kluis. Ook zouden burgers zelf moeten kunnen kiezen met wie ze hun gegevens delen.

Gefragmenteerde opslag van persoonsgegevens heeft vaak nadelige gevolgen. Ter illustratie sommen Middendorp en Verhoeven enkele voorbeelden hiervan op:

  • Torenhoge belastingaanslagen omdat verhuizingen niet goed verwerkt zijn door gemeenten.
  • AOW’ers die gekort worden omdat iemand anders foutief op hun woonadres wordt ingeschreven.
  • Aanmaningen van het waterschap door ketenbesluiten die brief op brief naar een online contactadres sturen dat de mensen die het betreft zelf niet inzien.
  • Een overheidsdienst die bepaalde persoonsgegevens niet digitaal inzichtelijk maakt voor de persoon die het betreft, terwijl een andere overheidsdienst dezelfde gegevens wel online inzichtelijk maakt.

Controle terugpakken

Het kan soms jaren doorgaan voordat fouten ontdekt worden waardoor mensen soms in nare en uitzichtloze situaties belanden. Nederlanders moeten de controle terugpakken over hun identiteit en persoonsgegevens bij de digitale overheid. ‘Indien iedere Nederlander beschikt over één online identiteit voor het contact met de overheid, kun je bij overheidsdiensten laten zien wie je bent. Dan krijg je meer regie over je persoonsgegevens door middel van een individuele digitale kluis. En de overheid kan mensen toch bereiken als fysieke post niet aankomt, doordat de overheid ook een digitaal contactadres heeft.’

Tweestaps-identificatie

Cruciaal voor een veilige online informatie-uitwisseling met de overheid is een betrouwbaar inlogmiddel om toegang tot de persoonlijke digitale kluis te krijgen. Hiertoe worden nu de nodige stappen gezet, onder andere in het Wetsvoorstel digitale overheid.
Denk aan tweestaps-identificatie, dat voor veilig inloggen de minimumstandaard is. Gedacht wordt aan de chip op het paspoort die de sleutel kan worden om toegang te krijgen tot je persoonlijke  online identiteit. Of aan een systeem waarbij je kunt inloggen door het paspoort tegen je telefoon aan te houden.

Lees ook DIAKONESSENHUIS BIEDT PATIËNTEN VEILIG ONLINE INZAGE IN MEDISCHE GEGEVENS

 

Technologie
Top