Maand lang dienstverlening van overheid centraal

Maand lang dienstverlening van overheid centraal

by Ziptone
18 oktober 2018

‘November: mensen centraal in dienstverlening’ is het overkoepelende thema van drie bijeenkomsten die maand over innovatie van (digitale) dienstverlening van de overheid. Vragen die aan bod komen: op welke gebieden kan ik het klantcontact gebruiksvriendelijker maken, hoe werk ik samen met andere overheidsorganisaties, en wanneer botsen privacy en digitalisering?

Online professionals bij de overheid maken op 5 november kennis met goede voorbeelden van (overheids)dienstverlening, waar de gebruiker centraal staat. De digitale dienstverlening van de toekomst komt aan bod tijdens het Gebruiker Centraal Festival ofwel: #gcfest2018.

Regie op gegevens

Mensen moeten persoonlijke data kunnen gebruiken om hun leven, werk of bedrijf te organiseren, terwijl belangrijke waarden als veiligheid en privacy geborgd zijn. Dit moet zo geregeld zijn dat dit het vertrouwen van Nederlanders in de overheid en in dienstverlening in de digitale samenleving vergroot. Dat is het uitgangspunt voor het programma Regie op gegevens dat centraal staat tijdens  het Najaarsfestival Digitale Dienstverlening op 6 november.

Vakspecialisten uit de publieke en private komen dan bijeen voor masterclasses over de AVG en regie op gegevens, een normenkader voor de uitwisseling van gegevens, ook wel de Uniforme Set van Eisen (USvE) genoemd, en het Europese perspectief op mensen en hun gegevens. In werksessies gaan expertgroepen aan de slag met ‘de volgende stap’ in dienstverlening, waar regie op je gegevens hebben een rol speelt.

Dienstverlening en privacy

Digitalisering en technologie bieden veel mogelijkheden om klanten beter van dienst te zijn. De AVG en andere wet- en regelgeving beschermen het grondrecht op privacy, maar worden soms ook als belemmerend ervaren. Verbeteren van dienstverlening en tegelijkertijd zorgen voor behoud van privacy en vrijheid: hoe houden overheden de balans in de dagelijkse praktijk? Daarover gaat Festival De Bedoeling – Dienstverlening & Privacy in balans! op 14 november. Het event is een initiatief van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale ombudsman, de Manifestgroep, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Lees ook “ONLINE CONTACT MET OVERHEID MOET VEILIGER”

 

Customer Experience
Top