Komende jaren groot tekort aan personeelsplanners

Komende jaren groot tekort aan personeelsplanners

by Ziptone
8 maart 2021

De Covid pandemie bracht een groot tekort aan kundige personeelsplanners en workforce management professionals aan het licht. Adviesbureau PlanMen voorspelt dat dit tekort verder zal toenemen na de Covid pandemie. De bevindingen en voorspelling staan hierbij lijnrecht tegenover het vorige week door het UWV uitgebrachte onderzoeksrapport over minst kansrijke beroepen.
PlanMen stelt in een persbericht dat het adviesbureau sinds februari 2020 een exponentiële behoefte aan expertise ziet.

planners

Bron: UWV

Dat Corona hieraan ten grondslag ligt is evident, aldus PlanMen. Het belang van goede personeelsplanning en workforce management is hierbij pijnlijk zichtbaar geworden. PlanMen houdt nauwgezet zichtop de ontwikkelingen in dit vakgebied. De pandemie heeft binnen organisaties geleid tot een acuut tekort aan planners, zowel in organisaties waar een tekort aan arbeidscapaciteit is ontstaan of waarbij juist het werkaanbod is afgenomen. Organisaties zien dat capaciteit en flexibiliteit structureel op orde gebracht moeten worden en men verder zal moeten investeren in workforce management. Ook na de crisis. Het ontbreekt hiervoor echter aan voldoende expertise in de arbeidsmarkt.

Het tekort aan kundige planners heeft organisaties afgelopen jaar gedwongen om over te gaan op andere invullingen van het planproces. Ook het gegeven dat binnen veel branches voorheen niet naar planning werd gekeken als een vak waar expertise voor nodig is, vroeg om verandering. De verandering leidde tot een duidelijke toename in centralisatie van de planning en het inhuren van externe expertise. Ook het uitbesteden van de planning is sterk in populariteit toegenomen.

Naast het huidige tekort aan beschikbare planners is er een ander fenomeen dat het lastig maakt om ook na de crisis voldoende planners in de arbeidsmarkt te hebben. Vanuit de overheid worden geen studierichtingen geboden voor planning en workforce management. De enige mogelijkheid tot groei van deze beroepsgroep komt vanuit het bedrijfsleven. Er zijn verschillende aanbieders van vakopleidingen en trainingen op dit gebied, zoals de WFM Academy. Sinds 2019 is er de beroepsvereniging WFMA. Dit zal echter niet voldoende zijn om in de behoefte op korte- en middellange termijn te voorzien.

Veranderende rol door taak- of functiedifferentiatie

Organisaties zijn nu versneld hun planning aan het professionaliseren doordat het belang duidelijk is geworden door de crisis. Was “de planner” voorheen voornamelijk verantwoordelijk voor het vullen van het rooster en het verwerken van verzuim en verlofaanvragen, is het takenpakket nu aanzienlijk uitgebreid. Om naar een hoger workforce management volwassenheidsniveau te komen is daarom nu vaak taak- of functiedifferentiatie nodig. Zo zorgt een forecaster voor een accurate voorspelling van de capaciteitsvraag, zet de capaciteitsplanner de capaciteitsvraag om in bezettingseisen en vult een roosteraar uiteindelijk de roosters. Daarnaast dient de verantwoordelijkheid voor rapportages, analyses en het zichtbaar maken van verbeterpotentieel belegd te worden zodat de planningscyclus kan worden rondgemaakt.

Onderzoeksrapport UWV

Hoe kan het dat de bevindingen van het UWV en PlanMen zo verschillen? Het UWV baseert zich in haar onderzoek op vacatures in relatie tot werkzoekenden. Volgens PlanMen is dit echter geen getrouwe weergave van de vraag naar kennis en kunde op het gebied van personeelsplanning. Het UWV heeft namelijk alleen haar eigen vacatures en werkzoekenden in het onderzoek opgenomen. In reactie op de bevindingen van PlanMen geeft het UWV aan dat hun cijfers niet volledig en ook niet heilig zijn.

PlanMen kan zelf de vraag vanuit de markt naar planners nauwelijks aan. Eva Hazes, recruiter bij PlanMen: “Om in de vraag te voorzien schakelen we soms branchegenoten bij. Dat is onze flex-schil. Toch beogen we een verdere snelle groei van onze vaste formatie. Momenteel hebben we zo’n 10 vacatureplaatsen open voor planners. Ik was dan ook erg verbaasd toen ik het onderzoek van het UWV las.”

Human Resources ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top