Impact ChatGPT onduidelijk voor taken waar empathie rol speelt

Impact ChatGPT onduidelijk voor taken waar empathie rol speelt

by Ziptone
22 maart 2023

LLM-technologie zoals ChatGPT-4 heeft grote gevolgen voor een flinke groep beroepen en functies. Dat is de voorlopige conclusie van onderzoekers van GPT-lab OpenAI, Open Research en de universiteit van Pennsylvania. Bij beroepen waarbij empathie komt kijken of waar menselijke afwegingen moeten worden gemaakt, is de impact van GPT’s minder duidelijk.

 

De onderzoekers hebben zowel menselijke beoordelaars als ChatGPT-4 zelf aan het werk gezet met actuele datasets waarin informatie over 1.016 beroepen, inclusief de bijbehorende gedetailleerde omschrijvingen van activiteiten en taken. De onderzoekers presenteren hun bevindingen in een uitgebreide paper.

Ruim 19.000 taken beoordeeld

Zowel beoordelaars als ChatGPT-4 hebben taken en activiteiten geclassificeerd op basis van onder meer de hoeveelheid tijd die kan worden bespaard (bij behoud van kwaliteit) als GPT-4-functionaliteit wordt ingezet bij een taak of activiteit. In het onderzoek zijn 19.265 taken betrokken (die gekoppeld kunnen zijn aan meerdere beroepen). Als een taak in ten minste de helft van de tijd kan worden gedaan door ChatGPT-4, spreken de onderzoekers van ‘directe blootstelling’: de taken kunnen gemakkelijk worden overgenomen. Door deze gegevens weer te relateren aan beroepen en functies kwamen beroepen in kaart die relatief gemakkelijk door ChatGPT-4 kunnen worden uitgevoerd. De onderzoekers hebben ook de ratings van ChatGPT-4 en de beoordelaars vergeleken en die lagen dicht bij elkaar. Met name beroepen waarin counselling en empathie een rol spelen leidden tot verschillende uitkomsten qua impact.

‘Hoger opgeleid’ is niet veilig voor GPT’s

Uit de analyses van ChatGPT-4 blijkt dat vooral beroepen zoals wiskundigen, belastingadviseurs, financiële analisten, programmeurs, schrijvers en webdesigners een relatief groot risico lopen dat AI-toepassingen als ChatGPT hun baan zullen overnemen. De analyse van ChatGPT-4 zelf komt met vergelijkbare beroepen: accountants, journalisten, juridische en administratieve assistenten, data-analisten en ook correspondentiemedewerkers – een typisch Amerikaanse functie.

Veel meer onderzoek nodig

Belangrijke tekortkoming in het onderzoek – ook geconstateerd door de onderzoekers zelf – is dat de ‘beoordelaars’ bestaan uit een kleine groep onderzoekers en aan onderzoeksinstellingen verbonden personen die zeer vertrouwd zijn met de toepassingen van ChatGPT-4; er zijn geen arbeidskundigen of beroepsbeoefenaren bevraagd.

Een ander opmerkelijk punt uit het onderzoek is dat de beoordelaars en de ChatGPT-4 het niet eens werden over taken waar empathie en het nemen van menselijke beslissingen een rol spelen. De onderzoekers classificeren customerservice-medewerkers relatief laag als risicovol voor GPT’s.

Andere onderzoeken wijzen juist customer service aan als de plek bij uitstek waar GPT’s het werk grotendeels kunnen overnemen. (Ziptone/Erik Bouwer)

Technologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top