I-strategie Rijk: ruimte voor gov tech oplossingen

I-strategie Rijk: ruimte voor gov tech oplossingen

by Ziptone
6 september 2021

dienstverlening overheidVandaag heeft staatssecretaris Knops de I-strategie Rijk 2021-2025 aan de Tweede Kamer aangeboden. In die notitie hebben de CIO’s van alle ministeries en hun grote uitvoeringsorganisaties de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het rijk voor de komende jaren bepaald.

In de notitie staan dus met name ICT-opgaven centraal en de digitale transformatie van het Rijk is het uitgangspunt. De strategie wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van behoeften uit de samenleving, technische ontwikkelingen, financiële mogelijkheden en politieke prioriteiten; een routekaart die meebeweegt met de actualiteit en steeds in verbinding staat met de maatschappelijke opgaven.

De I-strategie Rijk 2021-2025 bevat ook elementen die betrekking hebben op de interactie tussen overheden enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Hierbij wordt genoemd dat burgers en bedrijven steeds hogere verwachtingen hebben over toegankelijkheid, responsiviteit, kwaliteit, doelmatigheid en transparantie van dienstverlening van de overheid. Hiertoe wil de overheid innoveren in dienstverlening.

Dat innoveren hoeft de overheid niet altijd zelf te doen of daar opdracht voor te geven, aldus de opstellers van de strategie. De overheid wil ook anderen de ruimte geven om te innoveren op het vlak van publieke dienstverlening. Bijvoorbeeld door het vrijgeven van open data (onder voorwaarden) zodat grote en kleine bedrijven zogenaamde ‘gov tech’ oplossingen kunnen ontwikkelen, aldus de notitie. (Rijksoverheid)

Customer Experience

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top