Groei flexwerk leidt tot meer verloop

Groei flexwerk leidt tot meer verloop

by Ziptone
23 april 2018

Steeds meer werkenden zijn flexwerker. Bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking heeft een flexibel contract. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS over 2017. Een vrije keus is dat niet per definitie. Dit hoge verloop brengt hoge kosten én een behoefte aan oplossingen en aandacht met zich mee, weet Olaf Friedrichs van Ferment Management.

Het feit dat de economie opbloeit, leidt niet automatisch tot meer vaste banen. Het aantal tijdelijke banen groeit namelijk harder. Volgens de CBS-cijfers had vorig jaar een op vijf werknemers tussen 25 en 45 jaar een flexcontract. Zo’n 15 jaar geleden was dat nog een op tien werknemers.
Het blijkt ook lastiger om van flex naar vast over te stappen. Minder dan 20 procent van de werknemers weet de tijdelijke baan om te zetten in een vaste baan.

Binnenhouden

“Hoog verloop is funest voor organisaties”, benadrukt Olaf Friedrichs. “Iedere organisatie is erbij gebaat medewerkers waarin veel is geïnvesteerd binnen te houden. En dat hebben HR-afdelingen het afgelopen jaar via trainingen fors gedaan. Flexwerk heeft hoe dan ook impact op het verloop. Met het vertrek van medewerkers staat ook de dynamiek in het team op de tocht. Daarnaast moeten organisaties opnieuw medewerkers onboarden en kostbare kennis zien te borgen. De kunst is dan ook medewerkers te blijven boeien.”

Creatief management

De vraag is hoe je dat doet. In klantcontactorganisaties is het onmogelijk iedere medewerker een hoge positie aan te bieden. Bovendien is dat verre van aantrekkelijk, gezien de hoge kosten.
“Creatief management focust beter op verhoging van de medewerkertevredenheid. Speel in op de intrinsieke motivatie van de medewerkers. Zorg daarbij voor een klimaat waarin medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Organisaties streven naar structuren waarin medewerkers kwalitatief goed kunnen presteren en een veilige werkomgeving ervaren.”
“Dat heeft alles te maken met én goed teamleadership én een organisatiecultuur die hierin faciliteert. Mensen gaan uit van de gedachte dat een stabiele basis veilig is. Zorg daarvoor, dan blijft expertise behouden.”

Lees ook OP HET WERK HEET FATIMA GEWOON WENDY

 

 

Human Resources
Top