Centric-debacle risico voor gemeentelijke frontoffices

Centric-debacle risico voor gemeentelijke frontoffices

by Ziptone
26 oktober 2022

IT-dienstverlener Centric komt steeds dieper in de problemen. Na een reeks directiewisselingen, een flinke serie rechtszaken, het opzeggen van belangrijke klanten zoals DNB, Carrefour (België) en SVB (administratiesystemen) en het terugtreden van topman Sanderink heeft Sanderink kortgeleden alle macht weer naar zich toegetrokken. Nu grijpt naar alle waarschijnlijkheid de Ondernemingkamer in.

 

Wanneer Centric omvalt of wanprestaties zou gaan leveren, kan dat grote risico’s voor gemeenten opleveren. Niet alleen is er niet direct capaciteit in de IT-markt om eventuele problemen op te lossen, maar ook lopen mogelijk processen en datasets gevaar.

Het bedrijf is weliswaar op de achtergrond, maar sterk aanwezig in gemeenteland. Naar schatting zo’n 80% van de gemeenten maakt gebruik van uiteenlopende oplossingen van Centric, waaronder Join, een zaaksysteem. Daarnaast hebben gemeenten  een keur aan andere Centric-oplossingen in huis, gericht op allerlei backoffice-processen, waar op hun beurt frontoffice-omgevingen weer gebruik van maken. Het gaat hierbij om systemen voor het sociaal domein (bijvoorbeeld uitkeringen, begeleiding naar werk en de Wmo) maar ook voor Jeugdzorg en participatie.

Kamervragen

Die stap opzij van Sanderink, (onder druk van DNB en BNG Bank) was bedoeld om de onderneming weer in rustiger vaarwater te brengen. De ontwikkelingen bij Centric leidden, gezien de intensieve dienstverlening aan de overheid, eerder al tot Kamervragen, juist vanwege de continuïteit en veiligheid van processen bij de overheid.

Hoewel tot nu toe risico’s zijn gebagatelliseerd, heeft het OM naar aanleiding van de recente machtsovername Sanderink toch verzocht zich wederom terug te trekken. Aangezien Sanderink daar geen gehoor aan geeft, is dat voor het OM een reden om de Ondernemingskamer te verzoeken in te grijpen in het bestuur van het bedrijf. Dat betekent: doen van onderzoek, maar mogelijk ook een schorsing van Sanderink door de Ondernemingskamer op korte termijn, zelfs in afwachting van nader onderzoek. Zo’n schorsing betekent dat de bestuurder geen beslissingen meer kan nemen over het bedrijf. De Ondernemingskamer kan tevens een of meerdere externe bestuurders aanstellen met een meerderheidsstem en eventueel aandelen overdragen.

Zitting 3 november

De nu volgende stap is een zitting waar het OM de beweegredenen kan toelichten en waar Centric en bestuurder Sanderink zich kunnen verweren. De Ondernemingskamer behandelt deze zaak met voorrang, de zitting vindt plaats op 3 november, aldus Computable. (Computable, Ziptone)

Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top