Klantenservice Federatie

Klantenservice Federatie

by Ziptone

Klantenservice Federatie

De Klantenservice Federatie (KSF) is een jonge, bruisende vereniging in het snel ontwikkelende vakgebied klantcontact. De KSF is voortgekomen uit een formele fusie tussen VCN en WGCC op 1 januari 2012. De vereniging met bijna 200 leden richt zich op customer experience en de vele vormen van klantcontact die er vandaag de dag zijn, een vak waar 150.000 mensen dagelijks werkzaam in zijn. Technologie en data zijn daar belangrijke onderdelen van.

De KSF houdt zich onder meer bezig met belangenbehartiging in politiek Den Haag. Het bestuur maakt zich hard voor de positie van het vakgebied en draagt bij aan de collectieve ontwikkeling van de sector. Daarnaast zorgt de vereniging voor kennisdeling. Leden kunnen zo’n 30 expertsessies per jaar, een jaarcongres, een HR-congres en vele andere bijeenkomsten bezoeken. En tot slot brengt de KSF benchmarktcijfers uit op basis van onderzoek in de sector.

Doelen

Voor de lange termijn heeft de KSF drie strategische doelen.

  1. De KSF is opinieleider in klantinteractie, voorspelt en duidt ontwikkelingen. De KSF wil hét aanspreekpunt voor bedrijven en media zijn met vragen over klantinteractie. Ook wil KSF nieuws en ontwikkelingen duiden en zelf nieuws brengen. Dat kan op basis van onderzoek, inhoudelijk nieuws uit eigen events en door in te spelen op actualiteiten.
  2. De KSF begeleidt de sector in de digitale transformatie. Leden kunnen aanspraak maken op inzicht en ondersteuning in de digitale transformatie die nu overal gaande is. De KSF faciliteert het delen van kennis en ervaringen, brengt leden met elkaar in contact en publiceert onderzoeksresultaten over de stand van zaken. Daarmee wordt visievorming op het gebied van innovatie gefaciliteerd.
  3. De KSF helpt de sector verder op het gebied van menselijk kapitaal. Welke skills hebben medewerkers, teamleiders, managers en stafmedewerkers nodig in de toekomst? En welke vormen van leiderschap, cultuur, empowerment en organiseren zijn er nodig om mensen te werven en te behouden? Ook op dit vlak ondersteunt de KSF haar leden door kennis en ervaringen te delen en ontwikkelingen te duiden, voor nu en in de toekomst. Bovendien wordt gewerkt aan een goed imago, om de branche en de medewerkers de erkenning te geven die ze verdienen.

Portfolio

KSF organiseert events voor leden, gericht op kennisdeling; verzorgt branchecertificering, belangenbehartiging

 

Hoofdvestiging Zeist

Omvang 4 medewerkers

Omzet n.v.t.

Certificaten en lidmaatschappen

WFC, Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters

 

Contactgegevens

Roel Masselink, directeur

info@klantenservicefederatie.nl

Top