Klantcontactsector vraagt ruim 11 miljoen euro coronasteun

by Ziptone

Klantcontactsector vraagt ruim 11 miljoen euro coronasteun

by Ziptone

by Ziptone

De coronacrisis heeft de verschillende bedrijven in de klantcontactsector hard geraakt. Bedrijven uit de sector vroegen naar schatting 11 miljoen euro aan coronasteun aan voor de periode maart tot en met mei op basis van de NOW-regeling. Het werkelijke bedrag is wellicht hoger.

Van de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) hebben landelijk bijna 140.000 bedrijven gebruik gemaakt. Het gaat om subsidie voor loonkosten over de maanden maart, april en mei. Bedrijven die minder omzet draaien vanwege de coronacrisis, krijgen een deel van de kosten vergoed. De gevraagde bedragen mogen maximaal 90 procent van de loonkosten bedragen, afhankelijk van het omzetverlies. Er is in totaal zo’n 8 miljard aan voorschotten uitgekeerd.

Tientallen bedrijven uit de klantcontactsector

coronasteun

download overzicht

In de lijst met bijna 140.000 bedrijven staan ongeveer 50 bedrijven vermeld uit de klantcontactsector. Onder deze bedrijven bevinden zich adviesbureaus, opleiders en system integrators, maar ook relatief veel facilitaire contactcenters. De aangevraagde en/of uitgekeerde voorschotten lopen uiteen van enkele duizenden euro’s of enkele tonnen (RIFF) tot ruim 1,4 miljoen euro (Vanad Engage) en zelfs meer dan vijf miljoen euro (Cygnific). In totaal heeft de sector voor de periode maart tot en met mei 2020 ruim 11,5 miljoen euro tegemoetkoming aangevraagd. Op de lijst staan ook grote inhouse customer serviceoperaties van bedrijven zoals Booking.com, Stern, HSO, Louwman en Mercedes-Benz – opgeteld vroegen deze bedrijven 5,3 miljoen euro aan. Dat brengt de omvang van de aangevraagde coronasteun voor klantcontact op minstens 16,8 miljoen euro (zie overzicht).

Terugstorten coronasteun

De bedragen uit het NOW-register zijn in de meeste gevallen al uitgekeerd, maar bedrijven kunnen nu of later alsnog afzien van de tegemoetkoming, bijvoorbeeld omdat achteraf de door hun gemaakte inschatting van de omzet te conservatief is gebleken. Arthur Nederlof licht namens facilitair contactcenter Vanad Engage toe dat de NOW-gelden zullen worden teruggestort omdat er geen aanspraak op hoeft te worden gemaakt. Het beroep op de NOW-regeling is uit voorzorg gedaan, aldus Nederlof. “We hebben de verantwoordelijkheid over een geweldige groep medewerkers. Als er dan zo’n onzekere situatie ontstaat – ook voor onze opdrachtgevers – dan anticipeer je óók op het slechtst mogelijke scenario. In dat scenario zou de omzetdaling groter zijn geweest dan 20%. Ook in dat scenario waren we, dankzij het geweldige meedenken van onze overheid, met al onze medewerkers doorgegaan.”

Luchtvaartsector

coronasteunOok dienstverlener RIFF Digital Engagement (RIFF DE) heeft een beroep op de regeling gedaan, om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te kunnen behouden. Omdat RIFF DE meerdere klanten uit de luchtvaartsector bedient, is de omzet van RIFF DE onder druk komen te staan, zegt Bert van der Schelde, CFO van RIFF DE. “De inschatting die gemaakt is bij de eerste aanvraag van de NOW-regeling komt redelijk overeen met de werkelijkheid. Met andere woorden: de omzetdaling is in lijn met de verwachting. Voor de komende maanden verwachten wij dat deze omzetdaling doorzet, aangezien het activiteitenniveau in de luchtvaartsector slechts marginaal toeneemt.”

Ramón Delima, Managing Director van facilitair contactcenter Cygnific (een 100% dochter van KLM), geeft desgevraagd aan dat de NOW-aanvraag is gedaan op basis van de impact van corona op de gehele KLM-Groep. Daarmee is de omvang van de aanvraag “niet noodzakelijk representatief voor de impact op een specifiek onderdeel van de KLM Groep.” Cygnific verwijst verder naar de presentatie van kwartaalcijfers.

Werkloosheid

De NOW-regeling heeft niet kunnen voorkomen dat de werkloosheid sinds maart is opgelopen van 2,9 naar 4,3 procent van de beroepsbevolking, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste maanden van de coronacrisis waren vooral flexwerkers en mensen met een tijdelijk contract de dupe. Nu raken ook werknemers met een vast contract hun baan kwijt, doordat bedrijven maatregelen nemen en reorganisaties doorvoeren, aldus NRC deze week.

Toch hebben er tot nu toe nog nauwelijks meer faillissementen dan gebruikelijk plaatsgevonden, wat voor een groot deel te danken is aan de coronasteun. De internationale kredietverzekeraar Euler Hermes verwacht echter nog een flinke golf aan faillissementen, ook in Nederland. Nederland is als exportland extra kwetsbaar en zit in de toptien van landen waar de sterkste toename van bedrijfssluitingen wordt verwacht, aldus Euler Hermes. In de klantcontactsector wordt de kwetsbaarheid van bedrijven vooral bepaald door de samenstelling van het klantportfolio en de mate waarin klanten en opdrachtgevers te maken hebben met vraaguitval.

Sinds begin juli kunnen bedrijven ook steun aanvragen voor de periode van juni tot 31 augustus: de NOW II-regeling. Verwacht wordt dat bij vervolgregelingen voorwaarden zullen worden gesteld op het gebied van omscholing van personeel.

 

Verantwoording Voor het samenstellen van dit overzicht is gebruik gemaakt van de UWV-lijst van meer dan 2000 pagina’s, eigen bronnen, inbreng van experts uit de sector en de bedrijfsoverzichten van CustomerFirst Buyers Guide en Klantgemak.nl. Er kan niet vanuit worden gegaan dat de lijst volledig is, ook door het ontbreken van gedetailleerde informatie over de activiteiten in het bestand van UWV. Ondernemersblad Sprout wijst op een tool waarmee het register van 140.000 bedrijven gemakkelijk doorzocht kan worden.

Ook interessant

Featured, Human Resources
Top