Ziptone lanceert de Klantcontact Partnership Studie

by Erik Bouwer

Ziptone lanceert de Klantcontact Partnership Studie

by Erik Bouwer

by Erik Bouwer

Op 20 april 2021 is de Klantcontact Partnership Studie (KPS) van start gegaan. De KPS is een nieuw online onderzoek naar de samenwerking bij het uitbesteden van klantcontact. Uitbesteders én facilitaire contactcenters die diepgaand inzicht willen verkrijgen in de kwaliteit en volwassenheid van hun samenwerkingsrelatie, kunnen aan het onderzoek meedoen.

Tweezijdig onderzoek

De Klantcontact Partnership Studie (KPS) is een onafhankelijk en periodiek perceptieonderzoek naar de samenwerking tussen uitbesteders van inbound BtC-klantcontact en hun Nederlandse dienstverleners. De KPS ondervraagt zowel uitbesteders als facilitaire contactcenters. De KPS is ontwikkeld in nauwe samenwerking met MarketResponse, dat ook het onderzoek uitvoert.

Deelname

Uitbesteders van klantcontact krijgen met de KPS inzicht in de kwaliteiten en prestaties van facilitaire contactcenters waarmee zij zakendoen. Dat inzicht helpt uitbesteders bij partnerselectie, bij het nemen van beslissingen over hercontractering, bij het verbeteren van de samenwerking of bij het verdelen van workloads over meerdere dienstverleners op basis van de specifieke kwaliteiten van die dienstverleners. Uitbesteders kunnen meedoen via deze link: https://web4.marketresponse.nl/p/3208702

Voor de dienstverleners in klantcontact, de facilitaire contactcenters, is de concurrentie sterk. Voor hen is het van groot belang te weten wat hun opdrachtgevers vinden van de samenwerking, hun dienstverlening en de bijdrage aan innovatie. De KPS biedt dienstverleners houvast voor hun positionering in de markt. De studie geeft concrete aanknopingspunten voor het verbeteren van de samenwerking, het inspelen op innovatiebehoeften, het uitbreiden van de share of wallet en het behoud van bestaande klanten. Facilitaire contactcenters kunnen meedoen via deze link: https://web4.marketresponse.nl/p/3208701/

Deelname aan het onderzoek is kosteloos en mogelijk tot en met 31 mei 2021.

Voor de markt komt in september een algemeen onderzoeksrapport verkrijgbaar met globale uitkomsten en analyses; deelnemende dienstverleners en uitbesteders kunnen daarnaast gedetailleerde rapporten over hun eigen samenwerkingsverbanden afnemen. Voor early birds geldt tot en met 31 mei 2021 een sterk gereduceerd tarief.
Meer informatie is te vinden op de site van de Klantcontact Partnership Studie. (Ziptone/Erik Bouwer)

Ook interessant

Customer Experience, Featured
Top