Is Manpower bang voor de toekomst van werk?

by Ziptone

Is Manpower bang voor de toekomst van werk?

by Ziptone

by Ziptone

toekomst werkManpower heeft gekeken naar de toekomst van werkgelegenheid in relatie tot automatisering. De conclusie van de uitzender: de werkgelegenheid in met name klantcontact ondervindt de komende twee jaar relatief weinig negatieve invloed van automatisering. Dat Manpower niet verder in de toekomst kijkt, zegt ook iets.

Het uitzendbedrijf ondervroeg 18.000 werkgevers uit 43 landen naar hun toekomstverwachtingen over bijvoorbeeld de impact van automatisering op het aantal medewerkers dat ze in dienst hebben. Ook vroeg Manpower welke functies naar verwachting van de werkgevers het meest beïnvloed zullen worden. Specifiek de werkgevers in klantcontact verwachten een toename van 15 procent in banen. En Nederlandse werkgevers verwachten een groei van tot 9 procent in klantcontactbanen als gevolg van digitalisering. Deze verwachting geldt ook voor andere Europese landen. In heg rapport stelt Manpower verder dat mensen een relatief groot aanpassingsvermogen zullen moeten hebben om steeds over de juiste skills te kunnen beschikken. 65 procent van de banen die generatie Z (geboren na 1992) zal hebben, bestaat nu nog niet.

Rol van arbeid in economie verandert

De vraag is natuurlijk hoe ver je vooruit kunt en wilt kijken als het gaat om de impact van automatisering op werkgelegenheid. Manpower is als arbeidsbemiddelaar genoteerd aan de New York Stock Exchange; dat verklaart een hoop. Aandeelhouders worden niet vrolijk als analisten concluderen dat het businessmodel van Manpower de komende jaren minder relevant wordt. Toch verwijst Manpower in de publicatie ook naar een inmiddels bekend rapport van McKinsey. Daarin heeft McKinsey berekend dat 45 procent van taken die mensen op dit moment uitvoeren, geautomatiseerd kan worden.
banenDat percentage is een variant op de voorspellingen van onderzoekers van Oxford, die stellen dat 47 procent van de Amerikaanse banen ‘at risk’ is door automatisering. Ook Martin Ford, auteur van The Rise of the Robots, is er niet gerust op. Hij is niet optimistisch over de toekomst van de groep mensen die alleen arbeid als middel hebben om kapitaal te vergaren. Volgens Ford is nu al zichtbaar hoe niet arbeid, maar de toegang tot kapitaal een dominante economische kracht gaat worden: het vermogen van de rijkste 1 procent is in 2016 al groter dan dat van de rest van de wereldbevolking.

Computer wordt menselijk

Martin Ford stelt ook dat de huidige automatiseringsgolf geheel anders van aard is dan de voorgaande. Het is voor het eerst dat computers zich op het terrein van menselijke cognitieve vaardigheden gaan begeven. Alleen creativiteit en empathie zijn op dit moment nog niet te automatiseren, maar het meeste andere denkwerk wel. Dat betekent dat opleidingsniveau, aldus de voorspelling van Ford, nog gedurende 10 tot 20 jaar een exclusief voordeel van mensen is. Ford voegt daar meteen aan toe dat hij als behoudend wordt gezien met zijn inschatting. In Silicon Valley wordt eerder gedacht aan een periode van 5 tot 10 jaar.

banen

Klik voor een download van deze pdf

Kunstmatige intelligentie kost banen

Manpower gaat in het eigen onderzoek niet in op de enorme snelheid waarmee robotisering en kunstmatige intelligentie zich nu ontwikkelen. De eerste tekenen dat AI tot banenverlies leidt, zijn er al. De vraag is hoe snel deze ontwikkeling doorzet en hoe groot de effecten zullen zijn. Degene die kritisch waarneemt, ziet al veel langer hoe groot de impact van technologie op werkgelegenheid is. Ondanks de vlucht die technologie neemt, is de totale werkgelegenheid in IT niet toegenomen (ook daar wordt werk geautomatiseerd). Ook in de financiële sector vindt een enorme reductie van werkgelegenheid plaats. Manpower gaat ook voorbij aan het feit dat de overgrote meerderheid van de consumenten al volledig is gewend aan online selfservice. De stap naar intelligente bots (die nu op grote schaal ontwikkeld en uitgerold worden) zal daarom relatief geruisloos verlopen. De nieuwe generatie consumenten zit niet te wachten op een telefoongesprek, maar vertrouwt op texting en spraakgestuurde interfaces.

WC-Eend

Wat mij betreft kan je het onderzoek van Manpower beschouwen als een gevalletje wc-eend. Dat het bezit van de juiste skills (en het vermogen om ze te blijven ontwikkelen en vernieuwen) een succesfactor is voor je werkzame leven, is geen nieuws, laat staan een revolutie. De echte revolutie staat over een paar jaar voor de deur, tegen de tijd dat duidelijk wordt dat kunstmatige intelligentie veel soorten banen overbodig maakt.

Tekst: Erik Bouwer

PS. Voor de liefhebber: McKinsey heeft een interessante pdf gemaakt (ook als poster uit te printen voor in de personeelskantine).

Ook interessant

Human Resources, Technologie
Top