Het moet toch niet gekker worden…

by Ziptone

Het moet toch niet gekker worden…

by Ziptone

by Ziptone

friese vlagRegelmatig verbazen artikelen in mijn ochtendkrant mij. Nu kunt u de mening zijn toegedaan dat dit ondermeer ligt aan het feit dat ik een bepaalde ochtendkrant heb verkozen om mijn dag mee te starten. Ik geef toe dat mijn krant wellicht relatief meer artikelen produceert die de wenkbrauwen doen fronzen dan bepaalde andere kranten. Maar toch, het is nieuws en het is dus nog steeds gebeurd. Vandaag viel mijn oog op een artikel met de kop: “Excuses voor taalverwarring”. Het artikel verhaalt over het feit dat een belastinginspecteur recentelijk een bezwaarschrift van de Fryske Nasjonale Partij geweigerd had omdat de belastinginspecteur de Friese tekst niet kon lezen. En ik citeer: ““Het bezwaarschrift is gesteld in een vreemde taal”, schreef de inspecteur. Voorzitter Ultsje Hosper kwam daartegen in verweer. De belastingdienst heeft met de inspecteur gesproken en zal snel excuses aanbieden aan de partij. Het beleid is om Friezen, die dat willen, in het Fries te woord te staan en dat geldt ook voor correspondentie”. Natuurlijk, het Fries is een erkende taal maar dit gaat mij als Nederlander toch echt te ver.

Iedere Fries is leerplichtig en heeft daardoor kennis gekregen van de Nederlandse taal. Het behoeft de rechtgeaarde Fries dan ook geen moeite te kosten om in het Nederlands te communiceren met de Belastingdienst. Maar nee, we moeten zo nodig op onze strepen gaan staan. We klagen steen en been over de hoge kosten van de overheid (en dus over de hoge belastingdruk) maar laten we daar vooral dan nog een schepje bovenop doen door deze onzin. De nieuwjaarswens van generaal b.d. van Uhm (uitgesproken op 7 januari in het televisie programma Knevel en van den Brink) kon dan ook mijn volledige goedkeuring wegdragen. Hij sprak over samen doen. Over oog en hart hebben voor elkaar. We moeten met elkaar de handen in een slaan. Oog en hart hebben voor de mensen die het moeilijk hebben. Hij sprak zo voortreffelijk dat de presentatoren direct vroegen of hij geen politiek ambt ambieerde. Hierop antwoordde hij dat hij dat, voor hem zelf, geen verstandige keuze vindt. De krijgsmacht dient niet politiek geladen te zijn. Wat een verstandige man. Daar kunnen ze in de Eerste Kamer nog wat van leren. Een orgaan dat nooit bedoeld is als een politiek orgaan maar dat wel meer en meer wordt. De actie van de heer Duivesteijn is daar het meest recente en trieste voorbeeld van.

Maar goed, terug naar de taalkwestie. Hoever moet de Belastingdienst buigen voor haar klant? Of mag de Belastingdienst ook enige (en mijns inziens logische en redelijke) inspanning van haar klant verlangen om een bezwaarschrift in correct Nederlands op te stellen? Een samenleving maak je met elkaar en dan mag je redelijkheid van een ieder verwachten. In dit geval ligt het geheel in het vermogen van de klant om, conform de wensen, een bezwaarschrift in het Nederlands op te stellen. Maar nee, de klant stelt haar eigen belang (overigens totaal niet verband houdend met de kwestie onder handen) boven het collectieve belang. Dat gaat nog leuk worden met een verdere integratie van Europa. Aan alle tolken en vertalers zou ik willen zeggen: bel de Belastingdienst en solliciteer. En aangezien de Nederlandse economie zich nu eenmaal kenmerkt als een buitengewoon open economie hoeven we ons daarin niet te beperken tot slechts de talen die binnen de Europese Unie gesproken worden.

Ach, het heeft wellicht een enigszins kostenopdrijvend effect maar we laten ons wel van onze beste kant zien. De klant centraal stellen is prima maar er moet ook sprake zijn van redelijkheid. Straks verlangt de Fryske Nasjonale Partij ook nog dat alle standaard correspondentie richting hun in het Fries wordt opgesteld. Zou ik nu op een idee gebracht hebben? Laat ik de krant maar weer goed in de gaten houden. Maar veel gekker moet het toch niet worden…

Geert van Ouwerkerk

Ook interessant

Customer Experience
Top