Flex wordt duurder en andere veranderingen in 2022

by Erik Bouwer

Flex wordt duurder en andere veranderingen in 2022

by Erik Bouwer

by Erik Bouwer

Contactcentermanagers moeten rekening houden met stijgende personeelskosten vanaf volgend jaar. Naast de looneis en de roep om een pensioenregeling vanuit de vakbonden komt ook het kabinet met een aantal maatregelen. Een deel daarvan maakt flexibiliteit duurder. Klantcontact.nl zet de belangrijkste wijzigingen voor klantcontact-organisaties op een rijtje.

1. Overwerk wordt duurder
De ww-premieafdracht kent twee tarieven: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Met ingang van 2022 worden werkgevers, die voor het lage tarief kiezen maar vaste medewerkers meer dan 30% overuren laten werken, toch aangeslagen voor het hogere premietarief. Deze maatregel, onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, zou al worden ingevoerd maar was door corona tijdelijk uitgesteld. De regel wordt nu alsnog ingevoerd.

2. Flexkrachten na 15 maanden in de OR
In 2022 krijgen flexkrachten meer zeggenschap via de OR. Voor de grenswaarde van de verplichting een OR te hebben (vanaf 50 medewerkers) tellen flexkrachten mee zodra ze 15 maanden werkzaam zijn voor de organisatie. Ook kunnen ze na 18 maanden verkozen worden en meestemmen bij verkiezingen.

3. Thuiswerkvergoeding
Komend jaar komt er een vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten, verwacht wordt dat het om een maximaal bedrag van 2 euro per thuiswerkdag gaat.  De vergoeding kan belastingvrij door de werkgever worden uitbetaald. De belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vervalt dan voor die dag. Wanneer werkgever en werknemer vaste afspraken maken over thuiswerken en op kantoor werken, kunnen er vast vergoedingen worden afgesproken voor beide kosten.

4. Duizend euro scholingsbudget voor iedereen
Iedere werkende of werkzoekende kan vanaf 1 maart 2022 maximaal 1.000 euro aanvragen voor een scholingsactiviteit. Dit is onderdeel van de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP), een regeling die voor alle werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden beschikbaar is. De regeling wordt uitgevoerd door UWV en DUO. CompetenceFactory heeft een handig overzicht opgesteld voor alles rondom de STAP-regeling, dat bovendien actueel wordt gehouden.

5. Einde van de rookruimte
Per 1 januari 2022 is er een breed rookverbod van toepassing in en rond ruimtes waar gewerkt wordt. Ook rookruimtes moeten daarom afgeschaft worden. Het gaat om alle onderdelen van gebouwen: trappen, hallen, gangen, liften, toiletten, wachtruimten, recreatieruimten, kantines, vergaderzalen, kopieerruimten, magazijnen en dergelijke. Ook de bedrijfsauto moet rookvrij zijn, óók als de werknemer die in die auto rijdt zelf rookt. Er mag straks alleen in de openbare ruimte of in de buitenlucht gerookt worden.

6. Coronasteun loopt af
Per 1 oktober stopt de overheid met het financieel ondersteunen van bedrijven die getroffen zijn door de coronapandemie. Een beperkt aantal regelingen loopt nog door tot in 2022. In dat jaar worden ook definitieve berekeningen gemaakt van de NOW-subsidies die aan werkgevers zijn verstrekt. Mogelijke uitkomst is dat werkgevers een deel van de voorschotten moeten terugbetalen als de gerealiseerde omzet afwijkt van de voorspelde omzet. (Ziptone/Erik Bouwer)

Lees ook: “Werkgever in klantcontact: zet je schrap voor postcoronatijdperk

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op 23 september 2021. 

Ook interessant

Featured, Human Resources
Top