De waarheid bestaat niet…

by Ziptone

De waarheid bestaat niet…

by Ziptone

by Ziptone

VCCMA13864_webIn de laatste maand van dit jaar, werd ik nog verblijd met de Algemene Leden Vergadering van de CCMA. Na de beschamende bijeenkomst van vorig jaar (naast het bestuur, waren er toen 5 mensen aanwezig), had men nu een nieuwe formule gekozen. De ALV werd gecombineerd met een vergadering van de “Vrienden van de CCMA” business club vooraf en een site visit achteraf. Dat moet toch een hoge opkomst kunnen garanderen en handig voor de financiën. De zaal vulde zich met 24 mensen. Inderdaad, meer dan de helft bleken ‘Vrienden Van’ te zijn. Voor de vergadering was 50 minuten ingeruimd. Met een stevig gevulde agenda, en het feit dat niemand van te voren de stukken had gekregen, toch een uitdaging. Ook de notulen van de vorige ALV ontbraken. Uitvoerig werd stil gestaan bij de paar events die waren georganiseerd. Maar ach, successen moeten dan ook gevierd worden. Nog niets aan de hand.

Maar toen kwamen er enkele kritische vragen. De scheidende voorzitter is een begenadigd spreker. Hij wist de vragen dan ook goed te omzeilen. Echt vreemd werd het toen er, wederom, naar bepaalde documenten werd gevraagd. Tja, we weten allemaal dat het secretariaat enige tijd door Henk Verbooy werd uitgevoerd en dat Henk Verbooy ons helaas ontvallen is. Dat was dan, volgens de scheidende voorzitter, ook de oorzaak dat verschillende documenten niet meer of nog niet beschikbaar waren. Nog niet? Vreemd. Helemaal omdat onder meer gevraagd was naar de statuten. Deze dienen gewoon gedeponeerd te zijn bij de KvK. Geen enkele reden om je te verschuilen achter het overlijden van Henk. Maar de rest van de aanwezigen namen er geen aanstoot aan, dus de voorzitter kon verder. Het was weer een fantastisch jaar geweest. Het ledenaantal mag dan gedaald zijn, met enige creativiteit (bedrijfslidmaatschappen) kan opeens een heel ander beeld gevormd worden. Immers, die lidmaatschappen tellen soms wel 5 keer mee. Tja, dan kom je toch weer op het gewenste aantal. Dat de inkomsten dan wat achter lopen doet kennelijk niet ter zake. Maar goed, snel verder met het voorstellen van de nieuwe voorzitter.

Met unanieme stem van het bestuur is gekozen voor…Wat zegt u? Wij zijn een vereniging die gaat over klantinteractie en die zich inzet voor het centraal stellen van de klant (lees de leden)? En dat dus de leden mee mogen, nee sterker nog, moeten beslissen over iets belangrijks? Nee, wij weten prima wat goed voor u is. Dus graag applaus. De aanwezigen kijken elkaar (misschien) nog even verbaasd aan en gaan over tot de plichtplegingen. Beroepsdeformatie? Nu wil ik niet zeggen dat de nieuwe voorzitter niet capabel zou zijn, maar we zijn toch niet in Noord-Korea beland? Volgens mijn navigatie systeem zat ik toch echt in Vianen. De financiën passeren nog even de revue. Twee slides schieten voorbij. Daarna mogen wij onze goedkeuring geven. Ik zou willen beweren dat er bij Noord-Zuid lijn in mijn geliefde hoofdstad nog zorgvuldiger met een dergelijk proces is omgegaan. Zelfs de kosten van het secretariaat vond men normaal. Snel rekenend, immers er was weinig tijd, leerde dat de lidmaatschapsgelden volledig waren opgegaan aan het secretariaat. Geen vereniging in Nederland die daar gelukkig van zou worden. Een opmerkzame aanwezige merkt op dat de vaststelling ook nog later kan plaatsvinden. Immers, de cijfers over 2013 moeten worden goedgekeurd en het jaar is nog niet voorbij. De voorzitter merkt snel op dat dit inderdaad een mogelijkheid is. De penningmeester is overigens zelf niet aanwezig. Dus misschien zelfs wel zo handig… Maar de tijd dringt. Dus we moeten verder. Welke afspraken er worden gemaakt? Geen idee. Die worden dan ook niet gemaakt.

Ondertussen voelen de aanwezigen zich langzamerhand ook ongemakkelijk want de heren van Miele hebben de zaal al driemaal betreden omdat zij zich afvragen wanneer de site visit nu gaat beginnen. Het vragenstellen stokt en de nieuwe voorzitter (inderdaad unaniem aangenomen) sluit behendig (en vermoedelijk dankbaar) de vergadering. De site visit neemt een aanvang. De afsluitende borrel is geanimeerd.

Mijmerend denk ik terug aan mijn aanmelding voor de CCMA in 1998. Je mocht slechts lid worden als manager van een inhouse callcenter. Goed, dat is losgelaten anders had ik er ook niet meer kunnen staan. Maar toch kijk ik even rond. Waar zijn al die mensen gebleven? In het bestuur zijn ze in ieder geval al niet meer vertegenwoordigd.

Maar gelukkig bestaat de waarheid niet. We kunnen dus weer spreken van een groot succes en ik kan tevreden naar huis rijden. Op naar 2014. Benieuwd wat er dan allemaal weer te bleven valt. Wellicht dat het gevoel dan anders is? Op naar een nieuwe waarheid?

Geert van Ouwerkerk

Ook interessant

 • Jesse Oele gaat aan de slag bij Content Guru, Ludo Kamerling start bij SUSA en Menno Schuurman wordt Marketing manager…

 • nieuwe baan

  Chloë van den Berg start als Interim Teamleider bij Coniche; Asad Saqlain stapt over van Frontline Solutions naar Orange Business Services.

 • Jim Groot verlaat na tien jaar Knab. Groot doorliep bij Knab een klassieke loopbaan van medewerker, shiftleader, teamleider en manager…

Customer Experience

15 Comments

 1. Geert, Ik zou graag reageren dat je blog onterecht kritisch of ‘over te top’ is. Maar dat is niet zo. De realiteit is dat je de spijker op zijn kop slaat. ik ben niet bij de ALV van de CCMA geweest. De reden daarvoor is dat ik eerder dit jaar mijn lidmaatschap al opgezegd heb, Dit na een opeenstapeling van incidenten, die in 1 woord samen te vatten zijn: “amateurisme”. En dat voor een eens zo mooie vakvereniging. Maar; “De Koning is Dood, Leve de Koning”. Ik hoop dat Danielle Morf het tij weet te keren, De CCMA verdient het. Alleen het wisselen van de voorzitter is niet voldoende. Om van de CCMA weer een succes te maken is meer nodig. De toekomst zal leren of dat lukt. Wij gaan het meemaken. In mijn geval vanaf de zijlijn.

 2. Ik ben een slapend CCMA lid. Bewust. Ik heb de tijden waar Fun het over heeft zkere meegemaakt.
  De laatste jaren overweeg ik elk jaar of ik opzeg of niet. Nu weer. Danielle de kans geven of er inderdaad maar een keertje mee ophouden?

  @geert: je was aanwezig. ook verbaal?

 3. Ben niet bij de ALV geweest want ik ben geen lid, maar volg de CCMA activiteiten wel op de voet. Ik denk dat Geert’s blog inhoudelijk een zeer rake en voor velen herkenbare analyse van de werkelijkheid is. Ik blijf de CCMA onder nieuw voorzitterschap volgen en hoop op positieve ontwikkelingen en transparantie waardoor nieuwe leden zich zullen willen aanmelden en opzeggers wellicht gaan heroverwegen.

 4. Ik ben ook geen lid, volg de organisatie wel, maar door deze blog, denk ik niet dat ik in 2014 een lidmaatschap overweeg. Laten ze eerst de vereniging maar eens op orde krijgen, ook financieel! Een blamage voor een beroepsvereniging.
  Maar Geert bedankt voor jou verhaal.

 5. Beste Paul,

  Dank voor jouw reactie. Zeker, ik was ook verbaal aanwezig. De antwoorden op o.a. mijn vragen heb ik weergegeven. Naast mij was er nog 1 ander lid dat zich roerde maar verder bleef het (op de ene genoemde opmerking na) volledig stil. Mede gezien de antwoorden, beschikbare tijd en niet aanwezig animo ben ik verder gestopt met het stellen van vragen en opmerkingen. Door het bestuur ben ik niet meer benaderd. Alvast fijne feestdagen!
  Groeten, Geert

 6. Beste Pia,

  Dank voor jouw reactie. Ook ik hoop op positieve ontwikkelingen maar heb er vooralsnog een hard hoofd in. Maar hoop doet leven en wie weet wordt 2014 een prachtig jaar.

  Fijne feestdagen!

  Groeten, Geert

 7. Ik ben jullie dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben, dat wil ik graag waarmaken! Ik heb de bijdrage van Geert en Steven op de ALV als constructief ervaren. De aangegeven punten worden tijdens de eeste bestuursvergadering in januari zeker besproken. In de loop van januari zullen we de uitkomsten hiervan op een transparante manier aan de leden terugkoppelen.

 8. Hoi Paul en Fun, Naast Geert was ik de andere persoon die kritische vragen heeft gesteld. Maar ook vele vragen heb ik maar gelaten voor wat ze zijn, tenslotte waren wij te gast bij het mooie Miele. Het doet mij pijn om te zien hoe er al jaren met de verenging wordt omgegaan en maar bovenal dat er niet geluisterd wordt! Of het nu gaat om de hulp bij de kascontrole (lees ALV 19 nov 2012), het terug verkrijgen van de juiste web-url (lees ccma.nl ipv vccma.nl, gemeld in de ALV 2012), de samenstelling van het bestuur (inhouse / facilitair en anders maar ook meerdere personen van één en hetzelfde bedrijf in het bestuur). Maar wellicht nog het ergste is het instemming brengen van een bepaald onderwerpen. Volgens mij schiet het allemaal ernstig te kort! Officieel zijn de jaarcijfers 2012 (ja je leest het goed 2012) niet goed gekeurd! De statuten gegeven regels aan en die worden niet opgevolgd, dit geldt ook bij de kandidaat stelling en de samenstelling van het bestuur. En ja Paul ik overweeg ook elk jaar weer zal ik lid blijven of …! Dit geldt overigens niet alleen voor de CCMA maar ook voor de KSF. Want ik vraag mij al tijden af of het niet tijd wordt voor een “verenging” nieuwe stijl, een verenging zonder bestuur of ALV. Aan het begin van het jaar tijdens de nieuwjaarsborrel krijgt men te horen wat het kost je gaat kosten en wat je daarvoor krijgt, bijvoorbeeld 1x Congres, 1 x CQ factor, 1 x OpenVaren, 1 x Working Diner en 1 x Household 2 x een site bezoek en een deelname aan een expertgroep naar keuze! Kortom gemak dient de mens en heel simpel.

 9. Als ik het goed begrijp, is de inhoud van de statuten van de CCMA een mysterie geworden na het overlijden van Henk Verbooy. Als ik Google op de zoektermen “statuten CCMA”, vind ik weliswaar geen statuten maar toch een interessante link: http://www.vccma.nl/download/VCCMA01068.pdf

  In dit document staat toch duidelijk: “De vereniging kent een door de leden gekozen bestuur”. Dat is volgens mij ook conform het gangbare verenigingsrecht. Als ik de blog van Geert en de reactie van Steven goed interpreteer, is er voor gekozen hier van af te wijken.

 10. Heel vroeger ben ik lid geweest van de CCMA maar door verandering van mijn toenmalige werkgever mocht ik niet langer lid blijven. Uiteraard volg ik de activiteiten van de CCMA. Ik ben het eens met Geert en Fun dat het bestuur gekozen wordt door de leden, als jullie hier tijdens de vergadering mee akkoord zijn gegaan, is het bestuur gekozen. Ik hoop oprecht dat Danielle – samen met het bestuur- het verschil gaat maken en wens haar vanaf deze plek heel veel succes!

 11. Hoi Yolanda, formeel eens dat de benoeming van de nieuwe voorzitter door de ALV en de aanwezige leden van de ALV goedgekeurd is. Echter, het feit dat een nieuwe voorzitter op hande was werd pas bekend uit de agenda die een week voor aanvang van de ALV werd toegestuurd. In de agenda werd niet aangegeven wie de beoogde nieuwe voorzitter zou worden. Sterker nog, er staat ‘overdracht voorzitter’ en vervolgens heeft de nieuwe voorzitter al enkele agenda punten. Vandaar ook mijn vergelijking met Noord Korea. Je moet instemmen (applaus) en verder niet. Mogelijkheden om anderen voor te dragen heb je dan als lid ook niet meer. Tevens werd er gerept overhet feit dat er een profiel is opgesteld. Inderdaad door het bestuur. Niet door de leden. Sterker nog: het was de leden niet bekend dat er een dergelijk profiel in de maak was en er is dan ook zeker geen goedkeuring aangegeven. We hebben het profiel niet ontvangen tijdens de vergadering. Vooraf hebben we helemaal geen stukken ontvangen. In het begeleidend schrijven werd voorts nog aangegeven dat enkel CCMA leden het recht hebben om over bepaalde zaken te stemmen. Er is werkelijk nergens over gestemd en het was ook volledig onduidelijk hoeveel stemgerechtenden in de zaal aanwezig waren. Op mijn vraag aan de scheidende voorzitter of het niet handig zou zijn om de leden bij dergelijke zaken te betrekken was het antwoord: “Tja, voor een volgende keer wellicht een idee”. Met andere woorden: de leden zijn doodgewoon buitenspel gezet. Ook ik wil Danielle graag alle succes toewensen maar processen dienen wel transparant, zorgvuldig en correct doorlopen te worden. Dat is ook van het grootste belang om leden het juiste gevoel te geven en betrokken te maken of houden bij de club. Het is toch een teken aan de wand dat er hoegenaamd geen actieve leden bij zowel deze als ook de vorige ALV waren. Daarnaast: hoeveel actieve leden zijn er eigenlijk nog? Alvast hele fijne feestdagen en een mooie start van 2014 toegewenst
  .

 12. Geert, dit voorbeeld van amateurisme en onzorgvuldigheid staat helaas niet op zichzelf binnen de CCMA. Ik heb dit jaar een situatie meegemaakt waarbij de CCMA zich aantoonbaar een onbetrouwbare partner toonde rondom de sponsoring van een overigens mooi event Ik heb mijn ongenoegen herhaaldelijk bij diverse bestuursleden en het secretariaat kenbaar gemaakt, helaas verergerde de situatie na iedere poging tot elkaar te komen door hernieuwd amateurisme (structureel niet nakomen van gemaakte afspraken). Op administratief, financieel en procedureel vlak is er van alles mis binnen de CCMA. En dat terwijl uit jouw blog blijkt dat een significant deel van de inkomsten op gaan aan een betaald secretariaat. Dat mag je toch een bepaald niveau van professionaliteit verwachten… Ik hou er over op. Ik hoop oprecht dat Danielle het tij gaat keren. De CCMA en haar leden verdienen het. Ik wens Danielle dan ook veel succes.

 13. Ik heb zojuist m’n lidmaatschap opgezegd. De jaarlijkse inhoudelijke afweging van wat het lidmaatschap me direct en indirect oplevert viel negatief uit. Netwerkcontacten, kennis, inspiratie en ontspanning, haal ik vakers elders, merk ik.

  Ik kan niet zeggen dat de nu lopende discussie in deze beslissing zwaar meetelde. Maar ook niet dat-ie niet meewoog.

 14. Pfoeh, wat heftig dit allemaal. Ik ben zelf een aantal jaren voorzitter geweest van Jong MKB Amsterdam, ook een vereniging voor en door leden. Hierbij gaven de statuten altijd helderheid in de naleving van beleid, ZEER belangrijk dus voor een vereniging an sich. Heel eerlijk, als er zo met regels wordt omgegaan, is het niet mijn soort vereniging, alle goede intenties daargelaten.

  Ik wens CCMA succes met haar toekomst en hoop voor ze dat de vereniging vanaf nu correct en volgens statuten wordt bestuurd.

Comments are closed.

Top