CCMA Nederland sluit zich aan bij Europese associatie van contactcenters ECCA

by Ziptone

CCMA Nederland sluit zich aan bij Europese associatie van contactcenters ECCA

by Ziptone

by Ziptone

ECCADe CCMA heeft tijdens de bestuursvergadering van 23 mei unaniem besloten om aansluiting te zoeken bij de Europese associatie van contactcenters ECCA.

 

Dat besluit is aan Ziptone bevestigd door CCMA-bestuurslid Melanie Stemerdink, die ook als afgevaardigde zal optreden namens de Nederlandse beroepsvereniging. ECCA is een samenwerkingsnetwerk van verschillende nationale contactcenterorganisaties.

“We zien zeker de meerwaarde om aan te sluiten bij ECCA,” aldus Stemerdink in reactie op vragen van Ziptone. Eerder werd er getwijfeld aan het animo onder de Nederlandse leden.

Kennisdelen, inspireren en netwerken

contactcenterverenigingenDe CCMA ziet kansen om kennis te delen, elkaar te inspireren en te netwerken, maar noemt ook het verkrijgen van toegang tot internationale bedrijven om een kijkje in de keuken te nemen – “zaken waar CCMA Nederland ook voor staat. Daarnaast is het boeiend en waardevol om te zien hoe klantcontact zich ontwikkelt in Europa en wat de specifieke uitdagingen per land zijn,” aldus Stemerdink.

ECCA is formeel in april 2024 opgericht, maar de eerste gesprekken over de formering van een Europees netwerk van contactcenterverenigingen zijn gestart aan het eind van 2022 (zie foto). Het idee achter ECCA is om het uitwisselen van best practices en het van elkaar leren op Europese schaal te organiseren, aldus Leigh Hopwood, die gezien kan worden als initiatiefnemer van ECCA.

Negen aangesloten landen

Het netwerk van ECCA omvat nu, naast de Britse CCMA en de Nederlandse CCMA, zeven andere verenigingen uit België (CustomerContact), Duitsland (CCV), Frankrijk (AFRC), OekraïnePortugal (APCC), Turkije (CXMA) en Tsjechië (Admez). Oostenrijk, Polen en Duitsland haken mogelijk in een later stadium aan.

Er is door het CCMA-bestuur met name gekeken naar de benodigde tijdsinvestering die de vrijwillige bestuursleden besteden aan internationale contacten, naast al het andere werk voor de CCMA en de drukke banen van de bestuursleden, zegt Stemerdink.

“We zijn een klein land en hebben een vrijwillig bestuur, maar we zijn heel succesvol in het mobiliseren van onze doelgroep bij de verschillende events. Dat is bij de verenigingen uit andere landen niet altijd het geval. We hebben bovendien een duidelijke cyclus voor alle groepen binnen klantcontact: de Nationale Klantcontact Week, het Digital Conversation Event, het Teamleider Event en als sluitstuk de verkiezing van de Manager of the Year. We hebben een goede zichtbaarheid in de branche.” Stemerdink verwacht verder een prettige en constructieve samenwerking en een verdieping op alle thema’s die spelen binnen klantcontact.

De Nederlandse CCMA gaat verdere vervolgstappen in relatie tot de aansluiting bij ECCA nog bespreken. (Ziptone/Erik Bouwer)

Ook interessant

Featured, Human Resources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top