Boardroom heeft weinig oog voor digitalisering

by Ziptone

Boardroom heeft weinig oog voor digitalisering

by Ziptone

by Ziptone

In de Nederlandse boardroom is (te) weinig oog voor de strategische potentie van digitalisering. Bestuurders en commissarissen zien vooral bedreigingen en zien weinig kansen. Dat concludeert Robert Jansen de Witte in een artikel op iBestuur.

 

Uit onderzoek onder ruim duizend commissarissen blijkt dat in de boardroom één op de drie commissarissen het lastig vindt om de strategie te monitoren. De onderwerpen die vandaag spelen krijgen al snel meer aandacht. Het oordeel over de aandacht voor ICT scoort nog lager, hierover is 44 procent ontevreden. Zij vinden de aandacht voor ICT in de boardroom onderbelicht. Dat blijkt uit een zelfevaluatie waarover het FD in oktober 2019 schreef. Ook blijkt dat commissarissen hun kennis over digitalisering of over ICT-ontwikkelingen structureel overschatten.

Meer aandacht voor risico’s dan voor kansen

Ook Het Nationaal Register constateert dat in de Nederlandse boardroom te weinig oog is voor de strategische potentie van digitalisering. Bestuurders en commissarissen zien vooral bedreigingen en weinig kansen. Bestuurders, commissarissen en toezichthouders zullen steeds vaker geconfronteerd worden met digitalisering en de noodzaak hun businessmodel en organisatie mee te laten groeien met en in te laten spelen op deze ontwikkelingen. Te vaak wordt daarbij alleen nog gekeken naar de risico’s.

Juist bij de meer structurele innovaties, die vaak een fundamenteel herontwerp van de processen omvatten, is de rol van de RvT veel groter. Deze zal zich van een risico-oriëntatie moeten ontwikkelen naar een oriëntatie op kansen. Daardoor is het onontkoombaar dat IT een prominente plaats krijgt in het werk van commissarissen. Hiervoor is kennis van zaken voor de RvT een noodzakelijke randvoorwaarde. Om dit te verbeteren komt Jansen de Witte met verschillende suggesties:

  • het verjongen van de raad en het afschaffen van automatische herbenoeming, ook bij ‘goede’ commissarissen;
  • het instellen van een ‘digi-portefeuille’;
  • het aanstellen van een ICT-commissie, ter ondersteuning van de boardroom;
  • het structureel plaatsen van ICT/digitalisering op de agenda van de RvT.

“Onbewust onbekwaam”

Jansen de Witte schrijft verder dat veel raden op ICT-gebied nog onbewust onbekwaam zijn. De meeste instituten die zich bezighouden met de professionalisering van toezicht (verenigingen van toezichthouders) zoals de VTW (Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties) en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) zijn zelf ook ‘oude instellingen’ en bieden slechts een enkele ICT-opleiding.

Nieuwe modellen rondom data worden steeds vaker samen met partners gerealiseerd, wat leidt tot de opkomst van innovatieve ecosystemen en platforms of netwerken rond organisaties. RvT’s zouden hierop kunnen aanhaken door vernieuwing van de werkwijze. Bijvoorbeeld door AirBRM (Board Room Member op aanvraag, uit het virtuele netwerk) of Thuisbezorgd RVT (advies op maat in de boardroom gebracht, op bestelling). Jansen de Witte roept brancheorganisaties, opleidingsinstituten en organisaties, zoals het Nationaal Register, om hierin het voortouw te nemen.

Lees het volledige artikel op iBestuur

Ook interessant

  • Jim Groot verlaat na tien jaar Knab. Groot doorliep bij Knab een klassieke loopbaan van medewerker, shiftleader, teamleider en manager…

  • nieuwe baan

    Chloë van den Berg start als Interim Teamleider bij Coniche; Asad Saqlain stapt over van Frontline Solutions naar Orange Business Services.

  • Jesse Oele gaat aan de slag bij Content Guru, Ludo Kamerling start bij SUSA en Menno Schuurman wordt Marketing manager…

Featured, Human Resources
Top