Aspect Software start Chapter 11 procedure op

by Ziptone

Aspect Software start Chapter 11 procedure op

by Ziptone

by Ziptone

aspect logoAspect Software, een Amerikaanse aanbieder van hard- en software voor callcenters, heeft op 9 maart een zogenaamde Chapter Eleven procedure opgestart, aldus een eigen persbericht. Een Chapter 11 procedure is vergelijkbaar met het aanvragen van een langdurig uitstel van betaling, maar biedt het bedrijf meer zekerheden voor continuïteit.

CEO Stew Bloom geeft in het persbericht aan dat de herstructurering, die ruwweg de helft van de schulden betreft (380 miljoen dollar), Aspect weer in de juiste concurrentiepositie moet brengen. Ruud Loppies, Director Aspect Software Benelux & Denemarken, licht toe aan Klantcontact.nl: “Historisch gezien is het gebruikelijk om in een premise based software company eenRuud Loppies - Aspect schuldenlast te hebben van 6-8 maal de EBITDA. Deze ‘schulden’ worden gebruikt voor overnames, aanvullende R&D etc. Aspect heeft net als andere leveranciers een transformatie ingezet om van een premise based software company naar meer cloud-based oplossingen te gaan. Daarbij vindt een verandering plaats van omzet die logischerwijs anders is (subscription) dan bij premise-based. Met deze verandering, alsmede de veranderde condities op de kapitaalmarkt, is het belangrijk om de debt/EBITDA verhouding daarvoor ook in lijn te brengen.”

Aspect heeft de afgelopen drie jaar 160 miljoen dollar geïnvesteerd in overnames, technologieovereenkomsten en partnerships. Een van de laatste overnames was LinguaSys (augustus 2015), een bedrijf gespecialiseerd in taaltechnologie. De jaarlijkse omzetten schommelen rondom de 440 miljoen dollar, de rentelasten zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Als onderdeel van het herfinancieringsplan heeft Aspect, zoals gebruikelijk is voor bedrijven in soortgelijke situaties meerdere opties onderzocht. Een van de eerste opties die onderzocht is de verkoop van Aspect, zo blijkt uit het Chapter 11 document. Toen duidelijk werd dat verkoop niet zou lukken, zijn in het najaar de onderhandelingen opgestart met de schuldeisers. “Daarbij is uiteindelijk gekozen voor het meest effectieve en efficiënte proces en dat is het via de rechtbank volgen van een zogenaamd pre-arranged restructuring proces., een speciaal onderdeel van Chapter 11. Dat is een plan dat aangeeft dat vooraf overeenstemming is met financiers en het merendeel van haar schuldeisers over de wijze waarop de schuld wordt verlaagd. In dit geval is gekozen voor het omzetten van de schuld in een aandeel van Aspect. Het netto effect is dat schulden met 40 procent worden gereduceerd,” aldus Loppies.

Loppies bevestigt wat ook CEO Stew Bloom al heeft aangegeven: “Voor alle klanten, partners en toeleveranciers geldt ‘business as usual’.” Op dit moment wordt het Chapter 11 voorstel beoordeeld door de Amerikaanse rechter. Dat proces duurt drie tot vier maanden. “De verwachting is dat de rechtbank het Aspect voorstel honoreert aangezien er al een overeenkomst ligt met het merendeel van de financiers,” aldus Loppies. Een Chapter 11 procedure kan ook leiden tot een afwijzing door de rechter, mogelijk gevolgd door een Chapter 7 procedure (aanvraag faillissement). Aspect ging niet in op onze vraag wat er met de clouddiensten gebeurt in geval van een faillissement.

Aspect bedient circa 2.200 klanten in 70 landen. De belangrijkste diensten en producten zijn Aspect Unified IP (een contactcenterplatform), Aspect Zipwire (een cloudgebaseerde contactcenter oplossing) en Aspect EQ Work Force Optimization oplossingen. De (groeiende) inkomsten uit de cloudoplossing hebben inmiddels een omvang van 100 miljoen dollar per jaar. Analisten verwachten dat de cloudmarkt voor contactcenters tussen 2015 en 2020 zal groeien van 4,68 miljard dollar naar 14,71 miljard dollar. Daarnaast investeert Aspect jaarlijks circa 40 miljoen dollar in R&D.

Erik Bouwer

Ook interessant

Technologie
Top