AHT: wel of niet schrappen?

by Ziptone

AHT: wel of niet schrappen?

by Ziptone

by Ziptone

Leidt het schrappen van een target als de Average Handling Time tot minder klantcontacten? Is data-analyse werkelijk een goudmijn? En is minder klantcontact met meer kennis van de klant het gevolg van een efficiënte werkwijze? Ferry Monsma, Directeur Klanten van Caiway, geeft tekst en uitleg aan deze drie stellingen.

Lees ook “WE ZIJN KENNELIJK MET DE JUISTE DINGEN BEZIG”

Geen categorie
Top